Annonse

Bedre Internett for barn

For Medietilsynets Trygg Bruk-senter er dette først og fremst en bekreftelse på at det å gi barn og unge en god digital barndom er et viktig satsingsfelt.

Selv om Internett ikke ble laget for barn, bruker 75 % av europeiske barn Internett, og en av tre bruker mobiltelefoner for å gå online.

– Norge er blant de landene i Europa med høyest bruk av både Internett og mobiltelefon blant barn og unge, og det er derfor med glede vi ser at EU-Kommisjonen styrker innsatsen for å gi barn og unge en god digital barndom, sier Pia Lang, leder for Trygg Bruk-senteret.

Den nye strategien skal bygge opp markedet for interaktivt, kreativt og pedagogisk innhold på nett, i samarbeid mellom EU-kommisjonen og EUs medlemsland, mobiloperatører, produsenter av mobiltelefoner og tilbydere av sosiale nettverkstjenester.

Kommisjonen har lagt vekt på fire hovedtemaer for at barn og unge skal få så god og trygg digital hverdag som mulig:

  • Å stimulere til produksjon av kreativt og pedagogisk innhold på nett for barn og utvikle plattformer som gir barn enkel tilgang til innhold som passer for dem
  • Å styrke innsatsen for å bevisstgjøre barn og å bidra til å utvikle barns digitale dømmekraft og evne til å opptre ansvarlig på nett. Blant annet skal dette inn i alle europeiske skoler. Det generelle holdningsskapende arbeidet, som Trygg Bruk-senteret er koordinator for i Norge, skal også styrkes.
  • Å skape trygge omgivelser for barn der barn og foreldre blir gitt verktøy som sikrer dem nødvendig beskyttelse, for eksempel skal tilbydere opprette rapporteringsmekanismer for skadelig innhold og handlinger på nett som er enkle å bruke; tydelige og etterprøvbare aldersbaserte standardinnstillinger; og brukervennlige konrollmekanismer som foreldre kan gjøre bruk av for å støtte barna i nettbruken sin.
  • Å støtte politiets arbeid for å bekjempe spredningen av overgrepsmateriale på nett ved å støtte forskning på, og bruk av, innovative tekniske løsninger til bruk i etterforskning.

I forbindelse med lanseringen av strategien sa Europakommisjonens visepresident Neelie Kroes:

– Jeg støtter ideen om at alle barn skal ha tilgang til Internett, men barn trenger enkle, gjennomsiktige og konsistente internettverktøy, og både kunnskap og ferdigheter til å bruke dem. Vårt initiativ bringer de ulike aktørene sammen slik at barn både får tilgang til innhold og tjenester av god kvalitet og beskyttelsen de trenger for å få positive opplevelser på nett.

– Dette er en helhetlig og godt balansert strategi, som ikke bare har beskyttelse for øye, men som fullt og helt tar opp i seg at barn har en digital hverdag, sier Lang. – Stadig flere medier får digitale versjoner og elementer, og barn og unge er blant de første til å ta dem i bruk. Derfor blir det viktig at de utvikler både generell mediekompetanse og kunnskap om lover og regler, i tillegg til digital dømmekraft for å håndtere alle deler av sin digitale hverdag.

Annonse
Skroll til toppen