Annonse
Foto: Egil Hansen.

Oppfølging av ny handlingsplan

I tillegg til NFI og Film & Kino som er nasjonale representanter, inviteres regionale filmsentre og andre aktører som har mottatt støttemidler til regionale filmaktiviteter, eller på andre måter er involvert i aktiviteter for barn og unge. Dette er alt fra filmklubber og medieverksteder til fylkeskommunene og Medietilsynet.  

Det er naturlig å ta opp en del punkter, som blant annet:

  • Hva skjer på regionalt plan?
  • Hva skjer på nasjonalt plan?
  • Hvordan brukes Filmport i regionene?
  • Hvordan fordeles midlene til satsingen på barn og unge framover?
  • Hvilke muligheter ligger der?

Det blir orientert mer om fremdriften senere.

Handlingsplanen for barn og unge ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.

 

 

 

Annonse
Skroll til toppen