Annonse
Lene Løken mottok UNIC Achievement Award av UNICs president Ad Weststrate. Foto: Sigurd Moe Hetland.

UNIC Achievement Award til Lene Løken

UNIC Achievement Award tilsvarer den norske Aamot-statuetten og er en heder for fremragende innsats for den europeiske kinoens kår.

I tildelingsbegrunnelsen heter det at Løken, som gjennom mer enn 19 år har ledet bransjeorganisasjonen Film & Kino, har vært en pådriver for kinoutviklingen ikke bare i Norge, men også på det europeiske plan. Ikke minst har hun ledet prosessen med en nasjonal digitalisering av alle kinoene i Norge, noe som gjorde Norge til den første digitale kinonasjon i verden.

Videre heter det i begrunnelsen at Lene Løken gjennom sine verv i UNIC er kjent for sin klare tale og sine konstruktive analyser av bransjens muligheter og utfordringer, noe som har vært svært nyttig for den europeiske kinoorganisasjonen.

I sin takketale sa Løken blant annet at det er en ære å
motta prisen nettopp i en tid hvor det er så viktig å jobbe for kinoenes kår i
en digital hverdag. Det er en ny generasjon som vokser opp nå, i en verden der
alt er tilgjengelig online. Vi må lære dem at også kinoen er et sosialt medium,
der de kan se film sammen med sine venner på det store lerretet. 

 

Annonse
Skroll til toppen