Annonse

Regionale filmtiltak for barn og unge

Film & Kino har satt av 2,2 millioner til regionale filmtiltak til barn og unge. Eksempler på tiltak som det kan søkes støtte til er:

  • Barn og unges egen produksjon
  • Filmtiltak til barn og unge
  • Kompetansehevende tiltak som lærerkurs
  • Kursing av foredragsholdere for barn og unge

Det gjøres oppmerksom på at det ikke gis støtte til profesjonell filmskaping for et barne- og ungdomspublikum. Det gis heller ikke støtte til internasjonale prosjekter. Hver virksomhet kan kun levere én søknad, men søknaden kan omfatte flere prosjekter. Maksimal søknadssum er kroner 600 000. Det er også kun virksomheter med et regionalt ansvarsområde som kan søke disse midlene. Virksomheter som har fått tildelt midler i 2010 eller 2011 må ha levert rapport på disse før nye søknader vil bli behandlet.

Vedlegg til søknaden:

  • Detaljert beskrivelse av prosjektet/prosjektene
  • Samlet budsjett for prosjektet
  • Finansieringsplanen skal inneholde opplysninger om egenandel og eventuelle andre instanser som det søkes eller er blitt søkt/tildelt midler fra

Søknaden sendes Film & Kino, Postboks 466 Sentrum, 0104 Oslo, på fax 22 47 46 99 eller på e-post: post@kino.no

 

 

Annonse
Skroll til toppen