Annonse

Retter søkelyset mot problemspilling

Ifølge Nova-undersøkelsen Uskyldig Moro? (2010) spiller omtrent ti prosent av unge gutter i alderen 12-17 år dataspill over fire timer hver dag, og for enkelte av disse kan spillingen utvikle seg til å bli et problem. Høsten 2012 retter Medietilsynet søkelyset mot problemspilling gjennom flere tiltak laget for personer som jobber med unge.

Medietilsynet ledet i 2010 en arbeidsgruppe som skulle utrede og komme med forslag til tiltak rettet mot problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill. Arbeidsgruppen foreslo blant annet å lage en brosjyre rettet mot skole- og helsepersonell som jobber med unge, en nettportal med informasjon og sist, men ikke minst, en nasjonal konferanse som har en samlende funksjon.   

Denne høsten vil flere av tiltakene lanseres i sammenheng med konferansen, den 31. oktober. Dataspillkonferansen 2012 har som mål å oppnå en nyansert dialog og økt erfaringsdeling, som kommer berørte yrkesgrupper til gode. Vi har derfor først og fremst invitert personer som jobber med unge, men konferansen er åpen for alle som er interessert.

Under konferansen vil Medietilsynet presentere en ny nettside med informasjon om spill, råd og veiledning og personlige historier, men som også viser til eksisterende hjelpetilbud. Mye av denne informasjonen vil også bli tilgjengelig i brosjyreform.
 

Dataspillkonferansen 2012 – Diagnostisert, avhengig eller bare veldig engasjert finner sted den 31. oktober på Litteraturhuset i Oslo.
 

Påmelding: http://www.medietilsynet.no/no/Aktuelt/Kalender/120831-Dataspillkonferansen/

Annonse
Skroll til toppen