Annonse

Bransjens syn fikk gjennomslag

Tidligere i høst foreslo Kulturdepartementet i et utkast til endringer i film- og videogramloven med forskrifter å endre filmsensuravgiften på en slik måte at det kunne få drastiske konsekvenser for de små og mellomstore kinoene. Forslaget var basert på at filmbyråene skulle betale en avgift på kr 700 per oppsetting på kino til Medietilsynet.

Film & Kino reagerte umiddelbart og krevde at kinoene ble tatt med på høring. Kinoene, på sin side, sluttet massivt opp om høringen. Dette ga resultater og Kulturdepartementet innkalte til et møte. Til grunn for møtet lå tre alternative modeller for avgiftsinnkreving som Film & Kino hadde utarbeidet.

De alternative modellene ble videre behandlet av Norske Filmbyråers Forening, Medietilsynet, Kulturdepartementet og Film & Kino. Med noen mindre justeringer og forbehold er det til slutt oppnådd enighet om en modell der avgiften beregnes på bakgrunn av netto omsetning på den enkelte film.

Modellen innebærer følgende:

  1. Avgift beregnes på bakgrunn av netto (det vil si ekskl. mva) omsetning på hver film. For 2013 settes avgiftssatsen til 0,9 prosent av netto omsetning.
  2. Minsteavgiften settes til 3 000 kroner, maksimalavgiften til 70 000 kroner.
  3. Avgiftsperioden er 30 dager fra (og inkl.) premieredato.

Fordi denne modellen er uavhengig av den enkelte oppsetting, vil den være gunstigere for kinoene enn det opprinnelige forslaget fra Medietilsynet og Kulturdepartementet.

 

 

 

Annonse
Skroll til toppen