Annonse

Film & Kinos tildelinger av støttemidler 2012

Garanti-/importstøtteordningen: Kunstnerisk verdifulle filmer i 2012

Garanti-/importstøtteordningen er drivkraften i støtteordningene for kvalitetsfilm. Ordningen innebærer at Film & Kino garanterer for 80 prosent av distributørens utgifter ved import og markedsføring for oppsetning på de tre største kinoene (Oslo, Bergen, Trondheim) for de filmene som velges ut. Utvalget gjøres av Film & Kinos filmrådgiver i samarbeid med programsjefene i Oslo Kino, Bergen Kino og Trondheim Kino, og filmene garanteres oppsetning på disse kinoene.

Alternativt til garanti kan det innvilges importstøtte, fortrinnsvis på kr 100 000 per film.

30 filmer med premiere i 2012 har fått kvalitetsfilmstøtte fra Film & Kino, et antall som har vært stabilt de tre siste årene. 19 filmer er innvilget garanti, og ikke overraskende har de to franske The Artist og De urørlige gått svært godt. Gledelig (og kanskje litt mer overraskende) er det at også Shame og Barbara har spilt inn mer enn garantirammen i Oslo, Bergen og Trondheim, og nå på nyåret ser vi allerede at årets Gullpalmevinner fra Cannes, Amour, vil spille inn langt mer enn garantirammen. Filmen hadde premiere til jul.

Som i fjor er 11 titler med premiere i 2012 innvilget importstøtte i løpet av året. I tillegg er det per dato innvilget distribusjonsgaranti eller importstøtte til flere filmer med premiere i 2013:

2 dager i New York (04.01), Rust og bein (11.01), Jakten (01.02), Rebell (26.04), Holy Motors (vinter/vår), Chicken with Plums (vår) og Broken (mai).

I vedlegget under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 30 filmene med premiere i 2012 som er innvilget garanti-/importstøtte. Bildene til venstre i denne saken er for øvrig hentet fra garanti- og importstøttede filmer som var betydelige prisvinnere i 2012.

Kontaktperson: Håkon Skogrand.

 

Barnefilmstøtte

Det har vært større pågang på Film & Kinos støtteordninger for barnefilm i 2012 enn de siste foregående år. I 2012 var ni filmer med i garantiordningen, da medregnet Arriettas hemmelige verden som hadde premiere i romjulen i fjor. Dette er også den desidert best besøkte filmen med 38 000 solgte billetter, noe som viser at Ghibli-filmene har fått et solid fotfeste i Norge. Blant garantifilmene har det også vært flere småbarnsfilmer som Laban, Tigre & tatoveringer og en egen kortfilmpakke for barn som er utgitt av Norsk filminstitutt.

Seks barnefilmer fikk innvilget versjoneringsstøtte i 2012, og blant disse finner vi eventyrfilmen Lille speil på veggen der og animasjonsfilmen Tor med hammeren. To av filmene, Når julenissen falt ned fra himmelen og Tony 10, får sin premiere i 2013.

Kontaktperson: Tonje Hardersen.

 

Den kulturelle skolesekken

Pågangen på søknader til filmstøttemidler i Den kulturelle skolesekken (DKS) økte også i 2012, noe som medførte hard konkurranse mellom de ulike prosjektene. Midlene på totalt kr 3 000 000 ble utlyst i to runder. Til første utlysning med frist 15. mars, kom det inn 51 søknader på til sammen kr 3 152 910. Det ble gitt tilsagn til 37 prosjekter og tildelt kr 1 695 000. Høstens utlysning, med frist 15. september, resulterte i 41 søknader på totalt kr 3 184 822. 29 prosjekter ble støttet med totalt kr 1 450 000.

Søknadene og tildelingene kom fra hele landet, og i år er alle fylkene representert. Mange av prosjektene er tilknyttet filmfestivaler som Amandus, Laterna Magica i Sortland, Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Filmfest Salten i Bodø. Hovedparten av prosjektene er ulike filmverksteder og skolekinovisninger med eller uten besøk av en filmskaper, men også et mer uvanlig prosjekt som filmverksted for døve ungdommer i Kristiansand fikk støtte i år.

Kontaktperson: Tonje Hardersen.

 

Regionale filmtiltak for barn og unge

I 2012 var det satt av 2,2 millioner til regionale filmtiltak for barn og unge, og det kom inn søknader på nær kr 7 000 000. I alt ble det gitt støtte til 13 ulike organisasjone,r og prosjektene fordeler seg på ulike filmverksteder og talentsatsing på litt eldre filminteresserte ungdommer.

 

Oppsetningsstøtte

Oppsetningsstøtten har som formål å få filmer med høy kvalitet og relativt få oppsetninger bredere ut på kino. I 2012 er det utbetalt kr 1 938 500 i oppsetningsstøtte. Krav om utbetaling kan settes frem innen et år etter premieredato, slik at beløpene som er utbetalt gjelder filmer med premiere både i 2011 og 2012. Likeledes vil det i hele 2013 utbetales støtte til filmer med premiere i 2012.

Under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 67 filmene med premiere i 2012 som ble innvilget oppsetningsstøtte.

Kontaktperson: Monique Sjøberg

 

Støtte til filmfestivaler

38 filmfestivaler fikk i 2012 støtte gjennom to utdelingsrunder i Filmfestivalutvalget samt i administrativt løpende tildelinger. I 2011 var tilsvarende tall 44. Budsjettet for støtte til filmfestivalene ble imidlertid redusert med kr 3 000 000 i 2012, og budsjettet for administrative tildelinger ble redusert til kr 200 000 totalt. Det ble gjort 17 administrative tildelinger. Totalt er kr 13 748 150 utdelt. Det har vært avholdt fire møter i utvalget  i 2012, samt festivalseminar under Filmfestivalen i Haugesund.

 

S-film

144 filmer mottok S-filmstøtte for utgivelse på DVD og Blu Ray Disc i løpet av 2012. Foruten ordinære spillefilmer for voksne og barn, ble det også gitt støtte til en rekke dokumentarfilmer. 17 norske kortfilmer, samlet på en DVD kalt Norsk Kort mottok også S-filmstøtte.

De norske filmene Kompani Orheim, Inn i mørket, Baby Call, Kong Curling og Kon-Tiki har i tillegg blitt synstolket og gjort tilgengelig for blinde og svaksynte med støtte fra S-filmordingen.

Kontaktperson: Erik Zmuda.

 

Lokale film- og kinotiltak

62 tiltak har fått støtte gjennom lokale film- og kinotiltak i 2012, mot 76 i 2011. Reduksjonen skyldes at en del tiltak har gått over lokale markedsføringsmidler. 12 kvalitetsfilmtiltak har fått støtte (17 i 2011). 12 barne og ungdomstiltak (13 i 2011). 13 lanseringstiltak mot 16 i 2011. 16 spesielle visninger mot 11 i 2011. Fem kurs og seminarer, mot åtte i 2011. 4 diverse tiltak mot 9 i 2011.

Kontaktperson: Jørgen Stensland.

 

Annonse
Skroll til toppen