Annonse

Filmer med samisk språk og kultur

Film & Kino har tidligere laget grundige og omfattende filmstudieark til Veiviseren og
Kautokeino-opprøret. De kan fritt lastes ned her:

Veiviseren
Kautokeino-opprøret

I artikkelen på filmrommet.no kan man lese mer om læreplanens kompetansemålene knyttet til samisk språk og kultur. Nedenfor ligger et utdrag.

Relevante kompetansemål

Samisk språk og kultur nevnes som kompetansemål i flere fag. I den generelle delen av læreplanen kan man lese:

utviklingen av den enkeltes identitet skjer ved at en blir fortrolig med nedarvede væremåter, normer og uttrykksformer. Opplæringen skal derfor ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner – den hjemlige historie og de særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjon i verden. Samisk språk og kultur er en del av denne felles arv som det er et særlig ansvar for Norge og Norden å hegne om. Denne arven må gis rom for videre utvikling i skoler med samiske elever, slik at den styrker samisk identitet og vår felles kunnskap om samisk kultur (kilde: udir.no).

Samfunnsfag, 5. – 7. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal gjøre greie for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag.

Norskfaget, 8. – 10. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal:

  • gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk
  • kunne gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Læreplan i samfunnsfag for videregående opplæring
presentere hovedtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk.

 

 

Annonse
Skroll til toppen