Annonse
Jørgen Søderberg Jansen, kinosjef i Fredrikstad. Foto: Rune Olsen.

Ny leder av Kinosjefforbundet

Styremedlemmene Herdis Belsvik fra Stord kino, sekretær Elisabeth Dahl fra Lillesand kino og kasserer Morten Hågensen fra Oppdal kino ble alle gjenvalgt.

Styret har følgende sammensetnin

g
Jørgen Søderberg Jansen, leder
Geir Bergkastet, nestleder
Herdis Belsvik, styremedlem
Elisabeth Dahl, sekretær
Morten Hågensen, kasserer

 

Annonse
Skroll til toppen