Annonse

Donald med nettvett i barnehagen

IKT-Norge har sammen med Medietilsynet, Senter for IKT i utdanningen, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), NetCom, Google og Redd Barna laget et Donald-hefte med temaet nettvett for 4 til 6-åringer. Det kan brukes som utgangspunkt for diskusjon og samarbeid mellom hjem og barnehage eller skole.

– Dette er til alle barn, ansatte i barnehagen, foreldre og besteforeldre. Vi håper Donald-bilaget kan bidra til å skape dialog – og at man kan finne noen nyttige tips om digital dømmekraft, slik at barna fra tidlig alder blir bevisst sin rolle som miljøskaper også på digitale arenaer, sier Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet.

Barna er på
Mobiltelefoner, nettbrett, pc-er og internett er en naturlig del av livet til de fleste barn, også de helt små barna. 67 prosent av 1 til 12-åringer har tilgang til datamaskin, og nettbrettet vokser fort som populært medium for de minste. Ofte er barna mer nysgjerrige og raskere til å lære digitale funksjoner enn de voksne, men de trenger også å opparbeide seg gode brukervaner for å være ansvarlige digitale borgere. Små barn bør være sammen med trygge voksne når de er på nett, ikke alene.

– Vi ønsker at foreldre og pedagoger skal engasjere seg i barnas hverdag – også den digitale. Gjennom å lese Donald-bilaget kan man finne rammer for å snakke sammen om det å bruke nettet på en ålreit måte. Vi må huske at barn ned i 5-årsalder er på nett, og når det gjelder nettbrett er de på i enda yngre alder. Derfor er det gøy at vi nå kan være med på å lage informasjon til de små – for de trenger det, sier Thomas Haugan-Hepsø.

Senter for IKT i utdanningen og flere av samarbeidspartnerne for utgivelsen, har flere ressurser til bruk i barnehagen. Disse har vi samlet på www.iktsenteret.no/barnehage. Her finner du også en presentasjon om nettvett til bruk på foreldremøter i barnehager.

Annonse
Skroll til toppen