Annonse

Kulturhusleder

Hovedarbeidsoppgaver

  • Daglig drift av kulturhus med kino.
  • Personal og økonomiansvar.
  • Ansvar for tilskuddsordninger og spillemidler.
  • Fordeling av treningstider til lag og foreninger.
  • Ulike arrangøroppgaver.
  • Generell saksbehandling og betjening av publikum.

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyskoleutdanning innen kulturformidling, film og idrett.
  • Kulturfaglig bakgrunn og erfaring vektlegges.
  • Interesse for kultur
  • Personlige egenskaper som samarbeidsevne, pålitelighet, selvstendig og serviceminded vil bli vektlagt.

Fullstendig utlysningstekst er tilgjengelig her.  

Arbeidstaker ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av hovedtariffavtaler, reglementer og lover.

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema med veiledning finner du her.  

Søknadsfrist: 10.05. 2013.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Kommunalsjef kultur og oppvekst, Eivind Galtvik tlf. 51 46 80 14, e-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no
Rådgiver kultur og oppvekst, Nils Georg Hansen, tlf. 51 46 82 42, e-post: nils.georg.hansen@eigersund.kommune.no

 

 

 

 

 

Annonse
Skroll til toppen