Annonse

Landsmøteseminar

Ove Solum innleder med et sveip over de siste 100 årene. Line Langnes fra Medietilsynet snakker om den nye loven om beskyttelse av barn mot skadelig medieinnhold som er ute til høring. Vera Micaelsen snakker om Den kulturelle skolesekken og betydningen av lokal kultur, og Sjur Paulsen, som satt i utvalget som leverte «Kulturutredningen 2014», avslutter med synspunkter på kinoen som lokal kultur sett i sammenheng med kulturutredningen.

 

Seminar: Filmloven og lokal kultur i hundre år
 

13.00 – 13.10  Velkommen
Styreleder Knut Even Lindsjørn ønsker velkommen og presenterer innlederne.

13.10 – 13.55  100 år med filmlov
Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo.

13.55 – 14.25  Forslag til ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig medieinnhold
Line Langnes, juridisk seniorrådgiver,  Medietilsynet

14.25 – 14.40  Pause

14.40 – 15.25  Den kulturelle skolesekken, lokal filmkultur
Vera Micaelsen, Den kulturelle skolesekken.

15.25. – 16.10  Kinoen som lokal kultur, om arbeidet med Kulturutredningen 2013                        
Sjur Paulsen, Direktør, Sub productions.

16.10 – 16.30  Q & A

(Titlene på foredragene er tentative).

 

Landsmøteprogrammet


Mandag

Kl. 12.00 Lunsj på hotellet
Kl. 13.00 Seminar: Filmloven og lokalkultur.
Kl. 17.00 Vandring i Gamlebyen og på festningen, Munch-utstilling
Kl. 19.30 Middag på Grunnmurede, som ligger i Gamlebyen
Kl. 23.00 Mingling i toppetasjen på hotellet

 

Tirsdag

Kl. 08.30 Registrering
Kl. 09.00 Landsmøteforhandlinger på hotellet
Kl. 12.00 Lunsj på hotellet

Etter landsmøtet arrangeres det filmtreff, og landsmøtets deltakere er velkommen til å delta.

Annonse
Skroll til toppen