Annonse

Støttemidler til lokale film- og kinotiltak

Film & Kino har avsatt midler i budsjettet til støtte for lokale film- og kinotiltak / arrangementer i Norge. Ordningen gjelder for kinoer i Norge som ønsker å lage lokale kino- og filmfremmende tiltak.

Det er ikke fastsatt noen søknadsfrist, men følgende kriterier må oppfylles:

Søknaden må inneholde beskrivelse av og datoer for tiltaket / arrangementet, budsjett, og opplysninger om andre bidragsytere og samarbeidspartnere. I tillegg er det viktig å huske adresse, kontaktperson og betalingsinformasjon (kontonummer m.v.).

Dersom det ønskes bistand fra Film & Kino til planlegging og gjennomføring av tiltaket / arrangementet, er det ønskelig at også dette tas med i søknaden.

I vurderingen av søknadene vil det legges vekt på følgende:

  • Å fremme kino som kulturelt og sosialt samlingssted i lokalsamfunnet gjennom en serie med filmvisninger.

  • Å fremme film for barn og unge og/eller filmer som inngår i Film & Kinos kvalitetsfilmordning.

  • Å sette en ramme rundt filmvisninger ved for eksempel å fokusere på en bestemt publikumsgruppe, en bestemt type film, et land eller bestemte regissører og/eller skuespillere.

  • Aktiviteter knyttet til filmvisninger gjennom for eksempel seminarer for lærere og andre om film, workshops, utstillinger og lignende.

  • Samarbeid med det lokale næringsliv, medier og kulturinstitusjoner.

  • Prosjekter som fremmer kino- og bransjeutvikling (for eksempel innen forskjellige samarbeidsformer, alternative inntektsområder, effektivisering, kompetanseutvikling, teknikk, design og markedsføring).

  • Film & Kino skal i hovedsak prioritere virksomhet hos avgiftssvarende mottakere eller virksomhet som støtter opp under det arbeidet Film & Kino og kinoene gjør for fremme av film på kino.

 

Spørsmål kan rettes til:
Film & Kino, avd.dir. fagavdelingen, Postboks 446 Sentrum, 0104 Oslo, tel.: 22 47 46 25, faks: 22 47 46 99, e-post: post@kino.no

Søknad merkes med ”lokale film- og kinotiltak” og sendes til:
Film & Kino, Postboks 446, Sentrum; 0104 Oslo Er det gode formål å søke støtte til, er det bare å ta kontakt med avdelingsdirektør Jørgen Stensland i Film & Kino.

Annonse
Skroll til toppen