Annonse
Festivalutvalgets leder Geirmund Lykke presenterer rapporten under filmfestivalen i Haugesund.

Norske filmfestivalers betydning

Rapporten, som er gjennomført på oppdrag fra Festivalutvalget, presenterer en kartlegging av de norske filmfestivalene. Formålet med studien er å få oversikt over hvordan festivalene er organisert, finansiert og bemannet og ikke minst få et bedre bilde av hva disse festivalene betyr for det filminteresserte publikum, for de stedene og regionene de arrangeres, for den norske filmbransjen og for den norske filmkulturen.

Bakgrunnen for kartleggingen, er Film & Kinos dramatiske kutt i støtten til filmfestivalene grunnet svikten i inntektsgrunnlaget for støtteordningen. Festivalstøtten finansieres i sin helhet over Norsk kino- og filmfond, som henter sine inntekter fra avgifter fra salget av DVD og kinobilletter. Med det sterke fallet i DVD-salget er inntektene betydelig redusert.

Kartleggingen bygger hovedsakelig på en spørreundersøkelse til ledelsen for de 25 største filmfestivalene i Norge og på intervjuer med fem festivalledere.

Hele rapporten er tilgjengelig under Aktuelle lenker til høyre på denne siden.

 

Annonse
Skroll til toppen