Annonse

Når dataspilling skaper bekymring

Brosjyren «Når barn og unges dataspilling skaper bekymring» sendes ved skolestart ut til familievernkontor, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, skolefaglig ansvarlige i kommunene og PPT-tjenesten for videregående skole. Utfyllende informasjon om tematikken finner man på nettressursen www.problemspilling.no 

– Vi vet at dataspill er en naturlig del av hverdagen til de fleste barn og unge, men for noen utvikler spillingen seg til et problem som går utover helse og livskvalitet. Derfor er det viktig med kunnskapshevende ressurser som gjør det enklere å oppnå en åpen dialog om problemet, sier Thomas Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet. 

Medietilsynet er nasjonal koordinator for tiltak som fremmer trygg bruk av digitale medier for barn og unge. Tiltaket mot problemspilling er en del av regjeringens satsning på området slik det står beskrevet i Handlingsplan mot spillproblemer 2009-2011 og 2013-2015.           

Brosjyrene er tilgjengelige på bokmål, nynorsk og engelsk i PDF-format via denne lenken: http://www.problemspilling.no/no/Rad-og-veiledning/Brosjyre/.

Annonse
Skroll til toppen