Annonse

Regionale filmtiltak

Dette er eksempler på tiltak som det kan søkes støtte til:

  • Barn og unges egen produksjon
  • Filmtiltak til barn og unge
  • Kompetansehevende tiltak som lærerkurs
  • Kursing av foredragsholdere for barn og unge

Det gjøres oppmerksom på at det ikke gis støtte til profesjonell filmskaping for et barne- og ungdomspublikum. Det gis heller ikke støtte til internasjonale prosjekter. Hver virksomhet kan kun levere én søknad, men søknaden kan omfatte flere prosjekter. Maksimal søknadssum er kroner 600 000. Det er også kun virksomheter med et regionalt ansvarsområde som kan søke disse midlene.

Vedlegg til søknaden:

  • Detaljert beskrivelse av prosjektet skal legges ved
  • Samlet budsjett for prosjektet skal legges ved
  • Finansieringsplanen skal inneholde opplysninger om egenandel og eventuelle andre instanser som det søkes eller er blitt søkt/tildelt midler fra

Søknaden sendes Film & Kino, Postboks 466 Sentrum, 0104 Oslo, på fax 22 47 46 99 eller på e-post: post@kino.no

Annonse
Skroll til toppen