Annonse

Mediekonferansen 2013

Medietilsynet jobber med å trygge barn og unges mediebruk, og har blant annet som oppgave å vurdere og å sette aldersgrenser på kinofilmer. Dette har vært en statlig oppgave i 100 år, og dette vil derfor bli markert under høstens mediekonferanse.

Årets konferanse vil ha fokus på barn og film – og hva som påvirker, og har påvirket, forståelsen av forholdet dem i mellom det siste århundret. Gjennom ulike innfallsvinkler vil konferansen belyse hvordan synet på barn og deres behov for beskyttelse har endret seg i takt med samfunnets og medienes utvikling. Videre vil konferansen fokusere på barn og unges film- og mediekompetanse, og deres bruk av film i skole og fritid.

Se hele programmet for Mediekonferansen her.

Påmelding til konferansen kan gjøres via Medietilsynets nettsider.

 

Annonse
Skroll til toppen