Annonse

Nye filmstudieark

Filmstudieark er pedagogiske opplegg for filmer som passer til undervisning, og Film & Kino lager ark til nye filmer fortløpende. Filmstudiearket for Arne Skoens Ni liv blir lagt ut på filmstudieark-sidene om kort tid.

Gåten Ragnarok
Klassetrinn: 5.-7. trinn, 8.-9. trinn, 10. trinn, Videregående 
Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
Tema: Eventyr/fantasy, Historie, Individ/gruppe, Miljøvern og naturvitenskap, Oppvekst/familie, Vennskap/respekt

Sigurd Svendsen er arkeolog og alenepappa. På jobb i Vikingskipmuseet går det trått og han lykkes heller ikke særlig godt med farsrollen. Men hans store lidenskap for Osebergskipets gravkammer fører han en dag til en mystisk runeinskripsjon. Inskripsjonens budskap gjør at Sigurd må kombinere familieferie i Finnmark med jakten på tidenes største arkeologiske vikingefunn: Ragnarok-mytens opphavssted, kilden til kunnskap om selveste dommedag.

Sammen med sine to barn og to arkeologkollegaer ender ferden langt utenfor allfarvei, hvor de gang på gang må kjempe innbitt for å berge livet og for å avsløre Osebergvikingenes hemmelighet. Utfordringen de har oppsøkt viser seg å være langt mer fryktinngytende enn det de noen gang kunne ha forestilt seg.

Detektiv Downs
Klassetrinn: 5.-10. klasse
Fag: Samfunnsfag, naturfag og norsk
Tema: Helse/rus, individ/gruppe, kulturmøter/-konflikter, mobbing, oppvekst/familie, vennskap/skole og seksualitet

Robert Bogerud vil så gjerne være privatdetektiv, men det faktum at han har Downs syndrom gjør at ingen har tiltro til at han kan løse noen kriminalsak. Men en dag blir han oppsøkt av en kvinne som trenger hjelp til å finne sin bortkomne ektemann. Få tror at Bogerud vil være i stand til å beherske denne jobben, men hans ”egne etterforskningsmetoder” gjør ham overraskende kompetent til å løse opp i det som viser seg å være et intrikat og morbid familiekomplott.

Jeg heter Oscar
Klassetrinn: 1.-7. trinn
Fag: Samfunnsfag og naturfag
Tema: Individ/gruppe, kulturmøter/-konflikter, miljøvern og naturvitenskap, oppvekst/familie

Jeg heter Oscar
er fortellingen om sjimpanseungen Oscar og hans oppvekst dypt inne i Afrikas jungel. Vi følger Oscar og sjimpansestammen hans gjennom lek og moro, og de daglige bestrebelsene for å skaffe nok mat. Men hvordan går det når Oscar mister sin mor i kamp mot en rivaliserende sjimpansestamme? Hjelpen viser seg å komme fra overraskende hold.

Havets sølv
Klassetrinn: 5.-10. klasse
Naturfag, Mediefag
Tema: Miljøvern & naturvitenskap, filmkunnskap

Hvert år, utenfor Mørekysten, skjer det et mirakel i havet. Silda gyter. Enorme mengder fiskeegg duver i havet, som et gigantisk, grått teppe. Filmen viser, gjennom ett år, sildas livvsyklus og alle andre dyre-og fuglearter som også er avhengige av silda, der den går fra egg til yngel og derfra til voksen fisk som selv skal gyte. Filmen tar oss med på en spennende reise og gir oss lærdom om en liten, men svært betydelig fisk. Filmen viser også hvordan og hvorfor sildas liv i havet er så sårbart. Går noe galt i sildas livssyklus, vil dette få dramatiske konsekvenser for andre fisker, hval, sjøfugl – og til slutt, oss mennesker.

Annonse
Skroll til toppen