Annonse

Forbund, organisasjoner og cinematek 2014

Søknadene må inneholde en beskrivelse av virksomheten, budsjett og rapport med regnskap fra forrige år.

Er støttebeløpet i søknaden over kr 200 000, skal revisorgodkjent regnskap vedlegges.

Alle opplysninger gitt i søknaden er offentlige med mindre søkeren ber om og får godkjent at opplysninger er unndratt offentlighet.

Støtten til cinematekene blir gitt med forbehold om at budsjettposten i statsbudsjettet videreføres av ny regjering og godkjennes av Stortinget.

Se også Film & Kinos hjemmeside for støtteordninger.

Annonse
Skroll til toppen