Annonse

Mediekunnskap på nederlandsk

Festivalen retter seg ikke bare mot et skole- og familiepublikum som kan velge mellom en rekke filmer, blant annet de norske filmene Karsten og Petra og De tøffeste gutta, men også til den profesjonelle bransjen. Her samles filmprodusenter, dataspillmakere, festivalsjefer, distributører og andre som er opptatt av barn og medier, for å skaffe kontakter, hente inn filmer eller diskutere mediepolitikken i Europa.

Det siste sto på agendaen da festivalen inviterte til et toppmøte om EUs nye medieprogram om Media Literacy, som vi på norsk litt snevert vil kalle mediekunnskap, som faller inn under det store nye kulturprogrammet til EU Creative Europe. Tilstede på møtet var kommissær for utdanning, kultur, språklig mangfold og ungdom Androulla Vassiliou, som påpekte at 3 prosent av arbeidsstokken er kreative yrker og at dette utgjør 4,5 prosent av EUs BNP. Det å gjøre barn og unge fortrolige med ulike medieutrykk som film, tv, dataspill, sosiale medier osv. er viktig, det er rett og slett egenskaper man må beherske for å manøvrere i et moderne samfunn. Samtidig er det viktig at man læres opp til både kritisk tenkning og ikke minst kreativ bruk. Dette siste har dessverre vært fraværende i vår egen hjemlige skoledebatt, hvor de estetiske fagenes posisjon i skolen har blitt ofret på Pisa-undersøkelsens alter. Noe vi får håpe blir bedret nå som Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe for å få råd om bedre koordinering av arbeid med kunst og kultur i opplæringen. Det sentrale aspektet for konferansen er hvordan man kan få et større innpass i for media literacy inn i skolene i Europa, så problemstillingen er absolutt høyaktuell i resten av Europa.

Creative Europe gjelder for 2014-2020 og vil altså gi støtte til ulike tiltak innenfor Media Literacy, og innenfor her også tiltak som kan hjelpe å bygge et publikum for ulike europeiske medier. Du kan lese mer om Creative Europe her

Konferansen ellers ga også eksempler på vellykkede tiltak i andre land, som Filmclub i Storbritannia hvor flere tusen skolebarn ser, diskuterer og skriver analyser av filmer hver uke og programmeringsverktøyet Scratch, et enkelt verktøy utviklet av MiT hvor du kan lage dine egne spill og filmer. Det mest konkrete eksemplet var likevel Media Lab’en, en stor fabrikkhall fylt med ulike aktiviteter innen film, animasjon, spesialeffekter, dataspill og en egen app-bar. Et eldorado for barn og voksne, og det er ikke godt å si hvilken gruppe som lærte mest etter et besøk på Media Lab’en.

Du kan lese mer om Cinekid i Amsterdam her.

 

Annonse
Skroll til toppen