Annonse

Tildelinger – regionale filmtiltak for barn og unge

Prosjektene har et godt geografisk spenn og fordeler seg på ulike filmverksteder og talentsatsing på litt eldre filminteresserte ungdommer.

For 2014 er ansvaret for utdelingen av denne bevilgningen foreslått lagt til Norsk filminstitutt.

Annonse
Skroll til toppen