Annonse

Nesten 40 prosent ser film via nettet 

En ny undersøkelse, som er gjennomført som et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Film & Kino og OpinionPerduco, viser kraftig vekst i det nettbaserte filmkonsumet. 30 prosent av befolkningen over 15 år har benyttet en slik tjeneste siste seks måneder. På bakgrunn av undersøkelsen har Film & Kino beregnet at det i 2013 vil bli sett om lag 25 millioner filmer via disse tjenestene.

– Det er vanskelig å få eksakte tall på dette, sier videorådgiver Erik Zmuda i bransjeorganisasjonen Film & Kino, men vi ser egentlig på dette som et ganske konservativt estimat.

Filmbruk via betalte nettbaserte tjenester øker mest for strømmetjenestene. Ifølge Film & Kino sine beregninger står strømming for ca. 70 prosent av det nettbaserte filmkonsumet. I tillegg kommer digital leie og nedlasting. Strømming har særlig slått gjennom blant de yngre. I aldersgruppen 15 til 29 år har 60 prosent benyttet en slik tjeneste.

Undersøkelsen viser en kraftig nedgang i andelen som kjøper DVD. Fra forrige måling som ble gjort høsten 2011, har andelen gått ned fra 56 prosent til 35 prosent i år. For leie er andelen halvert, fra 20 prosent høsten 2011 til 10 prosent i 2013.

– En kraftig nedgang, men ikke uventet med bakgrunn i de tallene vi nå ser i DVD-omsetningen, sier Zmuda.

Tallmaterialet viser i likhet med tidligere undersøkelser at de som ser mye film ser film i alle kanaler. Brukere av nettbaserte filmtjenester går blant annet mer på kino og kjøper flere DVD-er enn de som ikke bruker disse tjenestene.

– Storkonsumentene av film er raske til å ta i bruk nye tjenester. Selv om de fortsatt har et relativt høyt DVD-kjøp, er nok deler av konsumet erstattet med nettbaserte tjenester, sier Zmuda.

Annonse
Skroll til toppen