Annonse
Mor og sønn, Gullbjørnen i Berlin

Film & Kinos tildeling av støttemidler i 2013

Garanti-/importstøtteordningen: Kunstnerisk verdifulle filmer i 2013
Garanti-/importstøtteordningen er drivkraften i støtteordningene for kvalitetsfilm. Den innebærer at Film & Kino garanterer for 80 prosent av distributørens utgifter ved import og markedsføring for oppsetning på de tre største kinoene (Oslo, Bergen, Trondheim) for de filmene som velges ut. Utvalget gjøres av Film & Kinos filmrådgiver i samarbeid med programsjefene i Oslo Kino, Bergen Kino og Trondheim Kino, og filmene garanteres oppsetning på disse kinoene. Alternativt til garanti kan det innvilges importstøtte, fortrinnsvis kr 100 000 per film.

Hele 36 filmer med premiere i 2013 er innvilget kvalitetsfilmstøtte fra Film & Kino, og for 29 av disse har det kommet til utbetalinger; fra noen få tusenlapper til over tohundretusen for en film. Å markedsføre kunstneriske filmer er et vågestykke, og derfor er det ekstra gledelig at distributøren Arthaus har oppnådd svært gode resultater med alle sine filmer som er blitt innvilget distribusjonsgaranti i 2013. Solide publikumstall var det også for danske Jakten (Nordisk Film Distribusjon), Paul Thomas Anderson’s The Master (Norsk Filmdistribusjon) og svenske Call Girl (Fidalgo). I tillegg hadde Scanbox’ Mud relativt sett et godt besøk i Oslo, Bergen og Trondheim, ved at innvilget garanti var satt lavt.

Det er en økning til 13 titler med premiere i 2013 som ble innvilget importstøtte, mot 11 i respektive 2011 og 2012. Per dato er det allerede innvilget distribusjonsgaranti eller importstøtte til 10 filmer med premiere i 2014 (se Film & Kinos filmstøtteliste).

I vedlegget under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 36 filmene med premiere i 2013 som er innvilget garanti-/importstøtte. Bildene til venstre i denne saken er for øvrig hentet fra garanti- og importstøttede filmer som var betydelige prisvinnere i 2013.

Kontaktperson: Håkon Skogrand.

 

Barnefilmstøtte
I 2013 var syv spillefilmer med i garantiordningen. Blant de største suksessene var Saudi-Arabias første spillefilm, Den grønne sykkelen, som fikk 24 000 besøkende, men også den estiske Lotte og månesteinens hemmelighet gikk bra, med 22 000 solgte billetter. I tillegg til spillefilmene støttet Film & Kino utgivelsen av en kortfilmpakke fra Norsk filminstitutt, som kinoene kan vise gratis.

Tre filmer ble innvilget versjoneringsstøtte i 2013, noe som er en nedgang fra seks året før. Filmene som fikk støtte var Ernest & Celestine, Maur i rompa og Kauwboy. Sistnevnte vil få sin premiere i 2014. Trolig skyldes nedgangen i søknader om versjoneringstøtte en sterk nasjonal produksjon av småbarnsfilmer i 2013.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

 

Den kulturelle skolesekken
Søknadsmidlene ble utlyst i to omganger. Ved første utlysningen, 15. mars, ble det gitt støtte til 41 prosjekter av 50 innkomne søknader. Det ble delt ut kr 1 280 000. I andre søknadsrunde, 15. september, ble det innvilget 29 søknader av 34 innkomne, og kr 1 427 000 ble delt ut. Søknadene og tildelingene kom fra hele landet, og alle fylkene var representert. Mange av prosjektene er tilknyttet årlige filmfestivaler som Amandus, Laterna Magica i Sortland og Filmfest Salten i Bodø. Hovedparten av prosjektene er ulike filmverksteder og skolekinovisninger med eller uten besøk av en filmskaper.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

 

Regionale filmtiltak for barn og unge
Kulturdepartementet bevilget for 2013 kr 2 820 000 til regionale filmtiltak for barn og unge, og det kom inn totalt 17 søknader. Av disse har 13 organisasjoner fått tildelt midler til ulike prosjekter. Prosjektene har et godt geografisk spenn og fordeler seg på ulike filmverksteder og talentsatsing på litt eldre filminteresserte ungdommer. For 2014 er ansvaret for utdelingen av denne bevilgningen lagt til Norsk filminstitutt.

Kontaktperson: Tonje Hardersen

 

Oppsetningsstøtte
Oppsetningsstøtten har som formål å få filmer med høy kvalitet og relativt få oppsetninger bredere ut på kino. I 2013 er det utbetalt kr 1 976 000 i oppsetningsstøtte. Krav om utbetaling kan settes frem innen et år etter premieredato, slik at beløpene som er utbetalt gjelder filmer med premiere både i 2012 og 2013. Likeledes vil det i 2014 utbetales støtte til filmer med premiere i 2013. Støtteordningen ble avviklet ved nyttår av budsjettmessige årsaker, og det blir ikke innvilget oppsetningsstøtte til filmer med premiere etter 31.12.2013.

Under ”aktuelle lenker” ligger en oversikt over de 58 filmene med premiere i 2013 som er innvilget oppsetningsstøtte.

Kontaktperson: Monique Sjøberg

 

Støtte til filmfestivaler
34 filmfestivaler fikk i 2013 støtte gjennom to utdelingsrunder i Filmfestivalutvalget samt i administrativt løpende tildelinger. I 2012 var tilsvarende tall 38. Det ble gjort 13 administrative tildelinger og 21 tildelinger av festivalutvalget. Totalt ble det utdelt 12,5 millioner kroner, eksklusive Kulturdepartementets bidrag til støtte til Kortfilmfestivalen i Grimstad. Det ble avholdt tre møter i utvalget  i 2013, samt festivalseminar under Filmfestivalen i Haugesund.

Kontaktperson: Jørgen Stensland.

 

S-film
107 filmer mottok S-filmstøtte for utgivelse på DVD og Blu-ray Disc i løpet av 2013. I tillegg ble 24 norske kortfilmer utgitt av Norsk filminstitutt med støtte fra Film & Kino. For første gang kom denne på Blu-ray disc. Det ble også gitt S-filmstøtte til en samle-dvd med 31 norske animasjonsfilmer.

De norske filmene Victoria, Jag etter vind og Jeg er din ble i 2013 innvilget støtte til synstolking for blinde og svaksynte med støtte fra S-filmordingen.

Kontaktperson: Erik Zmuda.

 

Lokale film- og kinotiltak
Grunnet en reduksjon i budsjettene til lokale film- og kinotiltak, ble det støttet færre lokale tiltak i 2013 enn året før. 49  lokale film- og kinotiltak ble tildelt i 2013 mot 62 i 2012. Disse fordeler seg slik: Kvalitetsfilmtiltak 12 (12 i 2012), barn og unge 5 (12 i 2012), lansering 11 (13 i 2012), spesielle visninger 14 (16 i 2012), kurs og seminarer 4 (5 i 2012) og diverse 5 (4 i 2012).

Kontaktperson: Jørgen Stensland.

Annonse
Skroll til toppen