Annonse

Kinoene i Norden går bra

Kinobesøket i Vest-Europa (EU) falt med 4,1 prosent i 2013, og resultatet ble det nest dårligste siste ti år. Utviklingen i de store markedene trekker tallene ned; Frankrike -5,3 %, Storbritannia -4,0 %, Tyskland -4,0 % og Spania ned hele 16 %. I tillegg til effekten av den økonomiske krisa forklares nedgangen i Spania også av at momsen på kinobilletter i løpet av 2012 ble økt fra 8 til 21 prosent. Unntaket i Sør-Europa er Italia der besøket gikk opp 6,6 %.

For alle disse landene ligger besøket i 2013 under snittet for siste ti år. Norge, og våre nordiske naboer, har alle et resultat i 2013 som ligger over snittet siste ti år.

Sammenlignet med 2012 er det likevel store forskjeller landene mellom. Danmark kommer best ut. De foreløpige tallene viser et besøk på 13,6 millioner, og bare litt ned fra 2012. Suksess for egne filmer har nok bidratt her, fire av de fem mest sette filmene var danske.

Sverige får en kraftig nedgang. Samlet besøk 16,6 millioner, og ned 9,7 prosent. 2013-resultatet i Sverige er likevel ikke spesielt dårlig, men fallet blir stort sammenlignet med 2012 som var et rekordår. Da ble det solgt 18,4 millioner billetter og det var det beste året for svenske kinoer på ti åt. I Finland var besøket i 2013 7,8 millioner. Det er det nest beste resultatet i løpet av ti år. Men også her var 2012 enda bedre, og det blir en nedgang på 6,9 prosent i 2013. For Norge var nedgangen i 2013 2,7 prosent.

Fortsatt er Frankrike det store kinolandet i Europa, selv om besøket i 2013 tippet under 200 millioner. Irland kommer foran når det gjelder besøk pr innbygger: 3,2 mens Frankrike har 2,9 og Norge 2,3. Men Frankrike er på topp når det gjelder nasjonale filmers andel av besøket; 33,3 prosent.

Flere Hollywood-filmer gikk dårligere enn ventet i 2013, også på hjemmebane. For kinoene i USA ble det likevel ingen katastrofe, ned 1,2 prosent fra 2012.

NB! Det er konkurranse mellom flere statistikkleverandører om å være først ute med disse tallene. Vi har brukt rapporter fra UNIC (den europeiske kinoorganisasjonen), Media Salles (Italia) og European Audiovisual Observatory. Dette er foreløpige tall fra de enkelte land, og endelige tall kan derfor avvike noe.  For noen land har byråene ulike tall. Ved tvil om hva som er riktig har vi dobbeltsjekket så godt som mulig.

Annonse
Skroll til toppen