Annonse
Fra landsmøtet i Fredrikstad i 2013.

Landsmøte 2014

Landsmøtet åpner mandag med seminar på hotellet kl. 14.00. Seminaret er i år konsentrert om organisasjonsutvalgets innstilling. Organisasjonsutvalget har foreslått å omdanne Film & Kino fra en medlemsorganisasjon for kommuner til en medlemsorganisasjon for kommunale og private kinoer, samt videobransjen. Utvalget foreslår også å gjøre Norsk kino og filmfond til et selvstendig fond med et styre oppnevnt av Kulturdepartementet. Saken har vært på høring. På seminaret vil det bli gitt en gjennomgang både av innstilingen og av høringen, samt at man stiller det sentrale spørsmålet: Hva vil dette bety for Film & Kino?

Landsmøteforhandlingene finner sted tirsdag 3. juni fra kl. 09.00 og frem til lunsj kl. 13.00.

 

Program

Mandag
Kl. 13.00:        Lunsj
Kl. 14.00:        Seminar: Film & Kino som ny bransjeorganisasjon: Hva innebærer det?
Kl. 19.00:        Middag

Tirsdag
Kl. 09.00:        Landsmøteforhandlinger
Kl. 13.00:        Lunsj

 

Filmtreff
Det arrangeres et filmtreff på Victoria Kino fra tirsdag etter lunsj til onsdag eller torsdag ettermiddag, avhengig av filmtilgangen. Der vil det vises filmer som skal opp på kino i løpet av sommeren. Landsmøtets delegater kan om de ønsker det delta på hele eller deler av filmtreffet. Program for filmtreff og seminar vil bli tilsendt senere.

Annonse
Skroll til toppen