Annonse
Haugesund filmfestival, 2013

Film & Kinos stipend til videohandlere

Regler for stipendtildeling

  1. Søkere som ikke tidligere er blitt tildelt stipend, gis under ellers like forhold prioritet foran søkere som har fått tildelt stipend de siste fire årene.

  2. Ansiennitet i videbransjen vil, under ellers like forhold, komme i betraktning ved tildeling av stipend. Vennligst angi antall år i videobransjen i søknaden.

  3. Stipendiater forplikter seg til å gi skriftlig rapport/vurdering av festivaloppholdet senest 30 dager etter avsluttet festival.

  4. Stipendene utbetales normalt når festivalrapporten foreligger.

Begrunnet søknad med reise- og oppholdsbudsjett må være Film & Kino i hende innen 1. juni 2014

Søknader som er mangelfullt utfylt kan ikke påregnes behandlet.

Film & Kino har totalt budsjettert med kr. 100 000.

Annonse
Skroll til toppen