Annonse

Innholdsrik temadag på Videofestivalen

Leder i Norsk Videogramforening, Jon Einar Sivertsen fra Fox-Paramount Home ent., innledet med å fastslå at det ikke er slutt for bransjen, selv om salget av DVD er kraftig redusert. Da videoen kom, ble det sagt at det var slutt for kinoene. Det samme ble sagt da TV-en kom, men kinoene lever i beste velgående. Det er fremdeles et godt fysisk salg i Norge sett i forhold til befolkningsgrunnlaget, men det har vært noen svært gode år hvor salget har vært nesten unormalt høyt.

– Vi ser film som aldri før, men det er blitt en større kake og flere måter å se film på, og dette må vi forholde oss til, sa Sivertsen da han ønsket velkommen til Videofestivalens faglige program.

Ferske tall fra bransjen
Analyseselskapet GfK presenterte ferske tall fra bransjen som viser at markedsutviklingen i verdi for DVD og Blu-ray har hatt en nedgang på 36 prosent i perioden 2009-2013. I 2014 er det for første gang registrert en nedgang i omsetningen av Blu-ray Disc. Nedgangen skyldes i hovedsak hustandenes frekvensen på kjøp, selv om det også er færre husstander som kjøper. Kjøperne er fortsatt der, men tilgjengelighet er det viktigste. Det digitale salget overtar, og dette filmforbruket er nå «mainstream». Det fysiske markedet er likevel fremdeles stort, og det selges mange «videomaskiner» og spillappararter. GfK tror at TVOD vil erstatte det fysiske salget, mens SVOD erstatter katalogsalget. Det er enkelt og ikke minst billigere med de digitale løsningene.

Presentasjonen ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Antipiratarbeidet i Norge
Rune Ljostad, advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, kunne fortelle at The Pirate Bay er det 27. mest populære nettstedet i Norge – foran Nettflix, VGTV, Gule sider etc. I 2009 hadde de 150 000 brukere hver dag, men etter rettsaken mot dem legger de ikke lenger ut slik statistikk. Det ligger ca en million filmer  og TV-serier tilgjengelig, og ca. 90 prosent av dette ligger der ulovlig. Som kunder velger vi det beste og mest attraktive tilbudet, og de ulovlige tilbudene er like tilgjengelige som de lovlige. Antipiratarbeidet handler om å gjøre det ulovlige alternativet mindre attraktivt. Rettighetshaverne har vært maktesløse. «Offeret» har vært usynlig på nettet og «overgriperen» er anonym. Det er i snitt kun 0,2 saker som har vært etterforsket av politiet ide siste fem årene. Totalomfanget av fildeling er mindre i Finnland og Danmark, der det er blokkert, enn i Norge og Sverige. Høsten 2013 ble rettighetsalliansen stiftet, og arbeidet med å sikre rettighetshaverne er startet. Nå forberedes den første blokkeringssaken i Norge.

Presentasjonen ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Digitale tider og kulturkonsum
Anne Britt Gran, som er professor på BI, trakk frem at organisasjoner som opplever store teknologiske endringer må endre seg i takt med teknologien. Det tok ca. 250 år fra boktrykkerkunsten ble oppfunnet til det ble alminnelig å lese. Overgangen til digitale plattformer har tatt 20/25 år. På tre år endret kjøpsmønsteret seg innen musikk for de aller fleste, fra kjøp av fysisk produkt til streaming. Filmen vil overleve, men det er ikke godt å si i hvilket format. Ser man på andelen forbrukere i alle markedskanaler for film, har kinoene 52 prosent andel. Kjøpt film som DVD og Blu-ray har 33 prosent. Deretter kommer strømmet fil fra abonnementstjenester og lastet ned film gratis fra NRK med 26 prosent hver. Andelen som laster ned film ulovlig holder seg konstant, men de unge er færre. Det er 40-50-åringene som «endelig» har lært seg hvordan dette gjøres. Tiden det tar fra den teknologiske nyvinningen kommer til den er allemannseie har skrumpet og det er viktiog at bransjene det gjelder tilpasser seg fort.
 

Presentasjonen iligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Fysiske formater – hva nå?
I paneldebatten kom det frem en rekke synspunkter fra sal og panel:

 • At fallet i fysiske formater kom før de digitale tjenestene kom.

 • En serie i det fysiske formatet kan lettere brukes over alt, og Blu-ray Disc har bedre kvalitet enn strømmetjenestene.

 • Forbrukerne bestemmer hvor lenge DVD-formatet vil leve.

 • Det er behov for flere aktive aktører.

 • Videobutikkene er ikke døde. Platekompaniet selger masse selv om salget er gått ned. Man må finne en fornuftig prising for det fysiske og det digitale markedet totalt sett.

 • Det fysiske markedet er fremdeles stort. Det vil være inntektsbringende i mange år ennå. Selskapene vil ikke slippe filmene i alle kanaler samtidig, for da taper de penger. Dette er økonomi.

 • Tilby samleobjekter og se an kundegruppene. Mange ønsker å betale godt for noe som er mye verdt for dem.

 • Pris er viktig. Ikke pris for lavt. Oppretthold et visst nivå.

 • Ta vekk all reklame og ekstramateriell fra DVD-ene slik at de blir enkle å håndtere når man skal se dem. Det er mye lettere, spesielt for barn, å se film digitalt.

 • De unge vokser opp med strømming. Det blir vanskelig å få dem over på det fysiske produktet.

 • Vi er nok over på et mer normalt salgsnivå for fysiske produkter nå.

 • Konsumet av film har ikke sunket.

 • TV-seriene er blitt den nye filmen.

 • 35 år + kjøper DVD. Det burde produseres filmer som passer til denne målgruppen.

 • Når det rette produktet er der, kjøper vi det også fysisk – f.eks. filmen Frost.

 • Viktig for det fysiske formatet å finne de produktene der de er best. Gi opp det andre.

 • Kortere vindu kan gi økt kjøp av fysiske produkter.

 • Kan vurdere vindu fra film til film, men kinolansering er kostbart og filmen skal nå hele sitt marked. Kino er dessuten reklame for andre formater.

 • Fysisk filmsalg over internett i Norge er 1/3 av salget sett i verdi.

 

Senere på kvelden var det bankett og prisutdelinger. Dette er omtalt i egen sak.

Annonse
Skroll til toppen