Annonse

Vellykket videofestival

Videofestival var denne gangen lagt opp litt annerledes enn tidligere. Film & Kino gjennomførte derfor i etterkant en undersøkelse for å få vite hva deltakerne synes om årets arrangement.

Dette er hovedtrekkene:  

  • Svarprosent var 63.
  • 61 prosent av deltakerne mener at festivalen sett under ett var bra eller svært bra. 37 prosent gir den en vurdering midt på treet. Ingen sier at den var dårlig.
  • Om den faglige delen sett under ett sier 55 prosent at den var bra eller svært bra, mens 34 prosent gir den faglige delen middels score.
  • Innlegget fra Anne-Britt Gran fra BI om Digitale tider og kulturkonsum får den beste vurderingen. 58 prosent synes det var bra eller svært bra.
  • Paneldebatten er den delen av det faglige programmet som får lavest score.
  • Deltakerne ble spurt både om hva de synes om innleggene generelt, og om de kunne bidra med ny viten eller informasjon de kunne bruke i sitt daglige arbeid. For alle innleggene blir nytteverdien vurdert lavere enn innleggene generelt. «Digitale tider og kulturkonsum» scorer også høyest her; 39 prosent mener dette innlegget var bra eller svært bra med hensyn til informasjon til bruk i deres daglige arbeid. GfK sitt innlegg følger tett etter; 37 prosent vurderer det som bra eller svært bra.
  • Det deltakerne er aller mest enig om er at lokalene som ble benyttet var bra. 78 prosent mener Filmens Hus var et bra eller svært bra sted å ha festivalen, og 73 prosent sier at Stratos var et bra eller svært bra sted for prisutdelingen og banketten. Men når det gjelder mat/servering får Stratos best score. 51 prosent sier at serveringen på Stratos var bra eller svært bra, men bare 31 prosent mener det om serveringen på Filmens Hus.
  • For banketten og prisutdelingen sett under ett sier 67 prosent at de synes den var bra eller svært bra. 22 prosent gir den middels score.

Videorådgiver Erik Zmuda i Film & Kino synes dette er veldig gledelig og en honnør til festivalkomiteen som gikk nye veier i år.

– Det ser ut som om vi har truffet bra med en mer kompakt festival både i innhold og form. Dette er absolutt noe bransjen kan bygge videre på i framtiden, sier Zmuda.

Annonse
Skroll til toppen