Annonse
Jan Erik Holst mottok Aamot-statuetten under Film & Kinos landsmøte 2. juni 2014. Foto: Film & Kino

Aamot-statuetten til Jan Erik Holst

Jan Erik Holst er en markert norsk filmprofil og hans glødende engasjement for filmkulturen blir stadig viktigere i en bransje og en offentlighet hvor filmens vilkår preges av manglende kunnskap og nedprioriteringer. Han har gjennom en årrekke arbeidet med filmformidling og vært en inspirasjonskilde for unge og gamle filmentusiaster, gjennom forelesninger, debatter og sitt personlige vesen, sier Aamotutvalget i sin begrunnelse.

I sitt mangeårige virke i Norsk filminstitutt er Holst kanskje best kjent som ambassadør for norsk film i utlandet. Han har ledet og bidratt til utallige filmuker, filmmønstringer og representasjoner, der han også er en yndet foredragsholder, og han har representert den norske filmen på alle sentrale festivaler opp gjennom årene.

Han har også forfattet og redigert flere bøker og er blant annet medansvarlig for det to-binds leksikale verket Filmen i Norge som oppsummerer norske kinofilmer gjennom 100 år. Han har også i en årrekke vært leder av Amanda-komiteen og av paraplyorganisasjonen Scandinavian Films.

Holst er i dag redaktør i Norsk filminstitutt, hvor han har kunnet trekke på sin enorme filmkunnskap, sitt store nettverk og sin aldri manglende entusiasme, uttaler Aamotutvalget, som fremhever Holst som en god representant for den filmhistorie og filmkultur han selv har vært den fremste til å formidle.

 

Aamot-statuetten er Film & Kinos ærespris. Den deles ut til personer som har gjort en fremragende innsats i eller for norsk film eller filmproduksjon. Statuetten er laget av skulptør Arne N. Vigeland. Kandidater innstilles av en komité bestående av Anja Breien (leder), Anne Hoff, Christin Berg, Nicolaj Frobenius og Ulrik Eriksen. 

Annonse
Skroll til toppen