Annonse

Landsmøteseminaret

I programmet var det lagt vekt på å belyse bransjens utfordringer og muligheter fra ulike vinkler i forbindelse med behandlingen av organisasjonsendringen.

Landsmøtet i Film & Kino ble innledet med seminaret Film & Kino som ny bransjeorganisasjon: Hva innebærer det? Styreleder Knut Even Lindsjørn ønsket velkommen og ga ordet til seminarlederen Kjetil Lismoen fra Rushprint.

Marketingdirektør Ingvar Sandvik fra TNS Gallup orienterte om nye medietrender, mens professor Anne-Britt Gran fra BI fortalte om kulturkomsumet i digitale tider. Organissasjonsutvalgets leder, ordfører Petter Steen jr, oppsummerte fra utvalgets arbeid, og de berørte bransjeaktørenes synspunkter knyttet til organisasjonsutvalgets innstilling og prosessen frem til landsmøtet ble målbåret av Kinosjefforbundet ved Arild Kalkvik, videobransjen ved Håvard Erga og de ansatt i Film & Kino ved Erik Zmuda, som representerer NTL. Sistnevnte henstilte til landsmøtet om å utsette behandlingen av organisasjonsendringen.

Innleggene Film & Kino har tilgjengelige ligger under Aktuelle lenker til høyre på siden.

Annonse
Skroll til toppen