Annonse

Samba 2014

Målgruppen er aktører i den kulturelle grunnmuren, som barnehageansatte, lærere, rektorer, styrere, eiere av skole og barnehage, kulturskoleansatte, involverte i Den kulturelle skolesekken, rådgivere, forskere, politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte og studenter. Med andre ord – alle som er engasert i kunst og kultur i skole, barnehage, kulturskole, forvaltning og høyere utdanning.

Program
Håpet er at et variert og spennende program med foredrag, workshops og parallelle sesjoner vil treffe godt og gi inspirasjon til samarbeid og samhandling lokalt og nasjonalt. Arbeidsutvalget for konferansen har bestått av representanter fra Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Under Aktuelle lenker til høyre på denne siden ligger det informasjon om program, påmelding og innledere.

Tid og sted
Tirsdag 18. og onsdag 19. november 2014. Konferansen avholdes i Bodøs flunkende nye kulturhus, Stormen Teater og Konserthus, og på Universitetet i Nordland.

Påmeldingsfrist
Mandag 6. oktober 2014. Påmeldingen er bindende.

Kontaktinformasjon
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen v/rådgiver Arild Johnsen 75517786 ajo@uin.no og rådgiver Merete Hassel 77517906 rmh@uin.no.

Lenke til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Annonse
Skroll til toppen