Annonse

Den norske kinokonferansen 2014

For tredje gang arrangerer Film & Kino Den norske kinokonferansen hvor vi ønsker å samle kinosjefer, kinoansatte, distributører og leverandører til tre dager med faglig påfyll og hyggelig samvær. Konferansen holdes i Bergen fra tirsdag 28. oktober til torsdag 30. oktober.

Fra 27. til 28. oktober blir det Teknisk seminar samme sted. Vi gleder oss til å møte kinobransjen til inspirerende dager i Bergen, så meld deg på! Fristen er fredag 12. september.

Seminar for teknisk personell på kinoene
I år vil vi fokusere på lerretet. Det er kanskje det viktigste elementet i kinosalen, der (nesten) alt skjer. Digitalisering og nye lydanlegg har tatt mye av oppmerksomheten, og har fått mange til å overse lerretets betydning. I alle fall frem til nylig, hvor Harkness (UK) og andre har kommet med nye typer lerret tilpasset både 2D og 3D. Matt Jahans, International Technical Service Manager, Harkness, kommer.

I tillegg vil de kinotekniske leverandørene ha innlegg med fokus på å utnytte funksjonaliteten i kinoanleggene, og bruke dem effektivt både til visning av DCPer og til annen bruk av salene.

Det jobbes også med noen andre tema/forelesere, men dette er ikke avklart ennå.
Målet er at seminaret både skal være inspirerende og matnyttig.

Den norske kinokonferansen 2014
Konferansen vil blant annet ta opp følgende tema:

  • Statistikk og trender
  • Markedsføring og muligheter
  • Nyheter innenfor kinoteknologi og opplevelsen av denne.
  • Meropplevelsen: Trender innen servering og kioskdrift.

     

Foredragsholdere

Vi har fått tak i en rekke spennende foredragsholdere:

Jan Runge fra den europeiske kinoorganisasjonen Unic som Film & Kino er medlem av, er vår hovedtaler på tirsdag. Hans foredrag har tittelen «European Cinema in 2014 – Taking Stock and Looking Forward».

David Hancock er nå Senior Principal Analyst for Cinema hos IHS og har tidligere utviklet og ledet Screen Digest. Hancock vil snakke om hvordan teknologi driver kinoutviklingen.

Dag Asbjørnsen er Programme manager MEDIA i European Commission i Brüssel og tidligere Filmtilsynet, Filmfondet og Kulturdepartementet. Hans foredrag har tittelen «Kjenn ditt publikum – en undersøkelse av europeiske filmkonsumenter.»

Film & Kinos statistikkrådgiver Ingar Johansen vil presentere de siste tall og trender.

Patrick Bjørkman fra Peach Digital talte på CinemaCon i Las Vegas og vi er glade for å få ham til Norge. Peach Digital har jobbet med en rekke kinoaktører i syv land gjennom 12 år, blant andre Vue Cinemas, og vil dele sin innsikt om hvordan øke inntektene gjennom den digitale kommunikasjonen på nettsiden og sosiale- og mobile kanaler.

Filmweb er en god samarbeidspartner for Film & Kino og kinobransjen. Markedsdirektør Frode Soleim og administrerende direktørHarald Løbak Sæther vil oppdatere oss på trender og tjenester for kinopublikum og bransjen. 

Øyvind Nordstrand, Kolvereid kino og Katrine Naustdal, Komfo. Øyvind Nordstrand er kinosjef ved Kolvereid kino og blant annet kjent som en dyktig bidragsyter i facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/kinoisosialemedier/. Katrine Naustdal er norsk i København og er Partner coordinator hos Komfo. Sammen vil de snakke om «systematisk innholdsmarkedsføring av kino i sosiale medier» samt synliggjøre de resultater Kolvereid Kino har oppnådd gjennom å bruke sosiale medier generelt og spesielt innholdsmarkedsføring med Komfo som plattform.

Corinne Thibaut er International Customer Director, Cinema & Leisure, hos The Coca-Cola Company, og har ansvaret for Coca-Colas kinoaktiviteter i Europa. Vi har invitert Corinne tilbake for å snakke om nye muligheter. Location vil også bidra her.

På torsdag setter vi fokus på distribusjon og best practice med gode eksempler fra både distributører og kinoer. Mark de Quervain, Managing Director i Action Marketing Works Ltd, kommer tilbake i år og vil snakke om samarbeid mellom kinoer og distributører. Vi får også høre representanter for distributører og kinoer som forsøker å se på fremtidens markedsføring.

Flere foredragsholdere blir klare senere. Endringer kan forekomme.

 

Annen informasjon
 


Prisutdeling
Samarbeidsprosjektet Fremtidens kino støttet av Location og Filmweb vil også i år dele ut priser til bransjeaktører, dette skjer onsdag ettermiddag.
 

Filmvisning
Vi jobber med å få inn en filmvisning onsdag ettermiddag.
 

Tid og sted
Seminar for teknisk personell starter mandag 27. oktober ca. kl. 14.00 og varer til kl. 14.00 tirsdag (inkludert felles lunsj med kinokonferansen).

Den norske kinokonferansen starter tirsdag 28. oktober med felles lunsj kl. 12.30 og varer til ca. kl. 14.00 torsdag.

Arrrangementene er lagt til Bergen kino.
 

Overnatting
Hotell: Scandic Hotel Bergen City som ligger vegg i vegg med Bergen kino.
Våre priser: Enkeltrom kr. 1090 / dobbeltrom kr. 1 290 ved påmelding før 12. september.

Deltakeravgift
Mandag til torsdag, inkludert Teknisk seminar:           kr. 3 500
Kun Teknisk seminar:                                                       kr. 1 500 
Den norske kinokonferansen fra tirsdag til torsdag:   kr. 2 500 

Prisen inkluderer alle seminarer + lunsjer og middager.  
                                                              

Reisestøtte til kinoer
Film & Kino dekker følgende for én deltaker per kino:

Overnatting: kr. 250 per natt.
Reise: Halvparten av reisekostnadene begrenset oppad til kr. 1 500.

Meld gjerne på flere deltakere per kino, men vi har dessverre ikke mulighet til å bidra med reise- og oppholdsstøtte.
 

Påmelding
Benytt denne lenken for påmelding: https://response.questback.com/filmkino/su6qhya4gk/.
Frist: 12. september.

Annonse
Skroll til toppen