Annonse

Festivalene sikres

– Film & Kino er fornøyd med at regjeringen sikrer finansiering av filmfestivalene og cinematekene i statsbudsjettet for 2015. Det betyr at filmfestivalene og cinematekene kan gjennomføre sin planlagte drift i 2015. Vi registrerer imidlertid at det ikke er avsatt midler til filmområdet i Den kulturelle skolesekken i 2015. Det betyr at barn og unge dessverre mister sitt filmtilbud på dette området og at dette er det eneste området i Den kulturelle skolesekken hvor det ikke gis et tilbud. Dette vil Film & Kino ta opp i forbindelse med Stortingets behandling av Statsbudsjettet, sier styreleder i Film & Kino Knut Even Lindsjørn.

Film & Kino er for øvrig glad for at det varsles nødvendige avklaringer i ansvarsdelingen mellom staten og Film & Kino i den kommende stortingsmeldingen om film.

                                         

For ytterligere informasjon, kontakt Film & Kino ved:
Styreleder Knut Even Lindsjørn, mobil 918 19 874.
Administrerende direktør Lene Løken, mobil 909 34 512.

Annonse
Skroll til toppen