Annonse

Støtte til forbund, organisasjoner og cinematek 2015

Søknadene må inneholde en beskrivelse av virksomheten, budsjett og rapport med regnskap fra forrige år.

Er støttebeløpet i søknaden over kr 200 000, skal revisorgodkjent regnskap vedlegges.

Alle opplysninger gitt i søknaden er offentlige med mindre søkeren ber om og får godkjent at opplysninger er unndratt offentlighet.

Støtten til cinematekene blir gitt med forbehold om at budsjettposten i statsbudsjettet godkjennes av Stortinget.

Det foreligger ikke eget søknadsskjema.

Søknaden kan sendes til post@kino.no.

Annonse
Skroll til toppen