Annonse

Fra landsmøte og representantskap

Film & Kino har vært medlemsorganisasjon for norske kommuner med kino siden 1917. Med denne endringen tilpasser organisasjonen seg nye tider og endrede markedsforhold i kino- og videobransjen. Endringen representerer en utvidelse som omfatter både kommunale og private kinoer og videodistributører, hvor sistnevnte også er innholdsleverandør til andre distribusjonsplattformer.

Landsmøtet
Landsmøtet fullførte som forventet prosessen som startet i 2014 med å omdanne Film & Kino til en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen ved å foreta vedtektsendringene som overførte medlemskapet og beslutningsmyndigheten i organisasjonen Film & Kino fra de kommunale medlemmene til de nye medlemmene fra kino- og videobransjen. Endringene medfører også at landsmøtet erstattes av et represntantskap.

I påvente av behandlingen av den nylig fremlagte filmmeldingen, ble Film & Kinos forslag om vedtrektsendringen som flytter styringen av Norsk kino- og filmfond (NKFF) ut av organisasjonn i denne omgang ikke behandlet. Dette kommer opp på nytt når Stortinget har behandlet filmmeldingen.

Representantskap
Representantskapet som etterfulgte landsmøtet vedtok Film & Kinos nye vedtekter. Gjeldende handlingsplan ble forlenget frem til styret kan legge frem ny handlingsplan når stortinget har behandlet filmmeldingen.Representantskapet vedtok revidert budsjett for 2015, men det ble ikke vedtatt budsjett for 2016 siden signalene i filmmeldingen tilsier at organisasjonen må avvente statsbudsjettet og behandlingen av filmmeldingen. Styret utarbeider budsjett for 2016 og innkaller til nytt representantskap i løpet av året.

Film & Kinos nye styre
På Film & Kinos representantskapsmøte, som er det nye Film & Kinos øverste organ, ble Arild Kalkvik, direktør i Trondheim kino, valgt til ny styreleder. Med seg i styret fikk han sentrale representanter fra de øvrige medlemsgruppene:

Leder: Arild Kalkvik, Trondheim kino
Nestleder: Håvard Erga, Warner Bros. Entertainment
Medlem: Jannicke Haugen, Nordisk Film Kino
Medlem: Ivar Halstvedt, SF Kino
Medlem: Geir Hammerø, Molde kino
Medlem: Edelh Ingebrigtsen, Nordkapp kino
Medlem: Morten Christoffersen, Nordisk Film Distribusjon
Ansattes representant: Erik Zmuda, Film & Kino

Annonse
Skroll til toppen