Annonse

Høringer

Nedenfor ligger høringsuttalelser avgitt fra 2008 og frem til i dag.

10.12.15 Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner
27.03.15 Momsøkning for kinoene – Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi (NOU 2014:13
18.11.14 Åpen framtid – Økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje
31.07.14 Utreding av intensivordninger for film- og TV-produksjon
13.06.14 Enringer i forskrift om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner
28.05.14 Opprettelse av hjemmel for å kreve vandelsattest i kulturinstitusjoner
10.07.13 Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4)
29.04.13 Beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram
19.03.13 Innspillsnotat – mangfold i film og TV
25.10.12 Filmkontrollgebyret: Utkast til endringer i Film- og videogramloven med forskrifter
27.04.12 Evalueringsrapport regionale filmfond
17.04.12 Innspill kulturutredningen 2014
13.04.12 Endringer i forskrift om lov om film og videogram
13.07.11 Teksting av norsk film
25.03.11 Kriterier for regionale filmsentre
25.03.11 Forslag til ny abonnementsordning for DKS i grunnskolen i Akershus
08.02.11 Evaluering av knutepunktinstitusjonen, Kortfilmfestivalen i Grimstad
03.12.10 Regler for produktplassering og korte nyhetsreportasjer for gjennomføring av AMT-direktivet i norsk rett mv.
11.03.10 Bransjerådet for film sin rapport om likestilling på filmområdet
07.12.09 Underliggende forskrifter til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner
30.11.09 Endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner
09.10.09 Regler for gjennomføring av audiovisuelle medietjenester i norsk rett
14.05.09 Høringsuttalelse om oppheving av konsesjonsordningen for omsetning av videogram
26.02.09 Høring om unntak for aldersgrenser for babykino
10.10.08 FILM & KINOs høringsuttalelse om avgiften på omsetning av videogram
08.09.08 Høring – tilskudd til filmformål
25.06.08 Høring – Kulturmomsutvalget
25.03.08 Høring om tilskudd til filmfestivaler
10.03.08 Høring om endring i film- og videogramloven
16.01.08 Høring – den nye offentleglova

Annonse
Skroll til toppen