Annonse
Barn i kinosal med 3D-briller

Kinoens informasjonsplikt om aldersgrenser ved forhåndssalg

Alle kinoer har en orienteringsplikt i forhold aldersgrenser. Dette gjelder også ved forhåndssalg der aldersgrensene ikke er satt. Distributøren skal her opplyse kinoene om antatt aldersgrense, som kinoene  må formidle videre til publikum.

Tydelig merking av antatt aldersgrense og at den ikke er vurdert av medietilsynet er altså nødvendig. Kinoene har ansvar for å informere om dette i alle markedsføring der klokkelslett for visning nevnes.

Kinoene må også lage systemer for billettrefusjon dersom den antatte aldersgrensen blir lavere enn den Medietilsynet setter. Det bør opplyses om dette i sammenheng med formidling av antatt aldersgrense.

Anbefalt tekst fra medietilsynet:
«Antatt aldersgrense 15 år. Filmen er foreløpig ikke aldersklassifisert av Medietilsynet.»

NB: Kinoene har ikke ansvaret for lovligheten av innholdet. Praksis er her altså annerledes enn ved tilknyttet innhold. Distributør har ansvar og kino må kun følge distributørs anbefaling.

Når vedtak om aldersgrense kommer fra tilsynet, må informasjonen selvsagt endres i tråd med vedtaket (herunder at begrepene «antatt aldersgrense» eller tilsvarende, fjernes).

Kinoene må også gi målgruppeinformasjon der det er et betydelig misforhold mellom aldersgrense og målgruppe, for eksempel der en kvalitetsfilm for voksne får tillatt for alle. Distributør setter anbefalt aldersgrense.

 

Annonse
Skroll til toppen