Annonse
Skisser til Rognan kulturhus

Nytt kulturhus med kino på Rognan

Illustrasjon: Zook / Erik Berhus

De første til det planlagte kulturhuset på Rognan ble presentert til kommunestyret og prosjekte er påstartet. Det melder BODØ NU.

Planen er at huset skal romme blant annet bibliotek og kino, og bygges i tilknying til det allerede etablerte kulturbygget Slipen.

Det er gjort politisk vedtak på en øvre ramme på 100 millioner kroner, mens endelige kostnandsrammer og grundigere skisser skal vedtas senere.

Annonse
Skroll til toppen