Annonse
Kulturpolitisk seminar under Arendalsuka 2017

Fremtidens kulturpolitikk under Arendalsuka

Film & Kino deltar under Arendalsuka i år og var tilstede under det kulturpolitiske seminaret, Fremtidens kulturpolitikk, arrangert av Kulturrådet. Fylkesmann Øystein Djupedal ønsket velkommen, før Kulturrådets direktør Kristin Danielsen holdt en innledning. Ordstyrer var Tone Hansen.

I panelet satt Kulturminister Linda Hofstad Helleland, H. Bård Vegard Solhjell, SV. Arild Grande, Ap. Marit Arnstad, Sp. Sveinung Rotevatn, Venstre. Geir Jørgen Bekkevold, KrF. Bjørn Kristian Svendsrud, FpU.

Kulturministeren begynte med å peke på at man ikke alltid måtte se på størrelsen av budsjettene, men også på rammevilkårene som ble skapt. I en periode med flere store utgifter må man prioritere og det er viktig å få flere bein å stå på. Hun nevnte satsningen på sponsing i kulturlivet, men også gaveforsterkning og filmincentivordningen som eksempler på nysatsningen. Et viktig skille mellom Høyre og venstresiden, mente hun var at Høyre ønsket seg en armlengdes avstand til kulturinstitusjonene og ønsket ikke å gripe inn i saksbehandlingen.

Arild Grande fra Arbeiderpartiet viste til Kulturløftet. De skal igjen bruke 1% av Statsbudsjettet til kultur om de kommer til makten. Å investere i kultur er en god investering. Kulturlivet er i vekst og man skal ha høye ambisjoner på vegne av kulturen. De ønsker å senke terskelen for at folk skal delta i kulturlivet og samtidig være ambisiøse på vegne av høykultur. Det skal også bli enklere å leve av det som skapes. Tidligere i uken slapp de sin egen kulturmelding, Kulturløftet.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) pekte på at man både må bevare og fornye. Han pekte på kulturmangfoldet og at man måtte støtte og heve det frie scenekunstfeltet spesielt. Private penger er ikke nok, offentlige midler må inn. Viktig å unngå nedprioritering av kulturfeltet. Han vil gjerne ha kulturministerposten selv, sa han noe spøkefullt.

Senterpartiets Marit Arnstad stilte seg bak Kulturløftet til Ap og 1% av Statsbudsjettet til kultur. Man må gjennomføre løftet nasjonalt, regionalt og lokalt sa Arnstad. Det er ingen motsetning mellom å satse på de forskjellige nivåene. Hun pekte også på at det aldri var brukt mer oljepenger enn de 4 siste årene, uten at kulturlivet har fått sitt.

Sveinung Rotevatn fra Venstre pekte på at digitaliseringen påvirker media og av i må være åpne for de nye forandringene som kommer. Han var selv glad i Opera, teater og konserter, og mente at vi måtte stå bak økte tilskudd til kunstnerne. Viktig å støtte kulturentrepenørene.

Bård Vegard Solhjell fra SV pekte på at kultur er kjernevirksomhet. Levelig kunstnerlønn er blant de viktigste sakene for SV. Han nevnte den kulturelle grunnmuren som er bibliotek og kulturskole. Kulturlivet har ikke hatt vekst de siste årene og det må de ha i den neste perioden.

Bjørn K. Svensrud fra Fremskrittpartiets Ungdom mente at størrelse på innsats ikke var det samme som offentlige penger. De ønsket i større grad og la markedet styre, men forsto at i et land som Norge kunne ikke markedet stå for alt. Mer marked, mer kreativ næring.

Spørsmålsrunde

Det ble dernest stilt spørsmål om kultur i skolen. Her gikk viktigheten av profesjonalisering av praktisk/estetiske fag igjen. Grande nevnte Den kulturelle skolesekken og satsning på denne. Og større satsning på kulturskolene. Mangfoldet var viktig. Alle bør ha tilgang på kultur.

Til slutt ble det stilt spørsmål om forskjellene på partiene på kulturfeltet og her ble det for første gang litt temperatur. Helleland kjørte Arbeiderpartiet på innblanding i kulturfeltet, mens de selv holdt denne armlengdes avstand. Arild Grande tilbakeviste dette og viste til flere anledninger hvor Høyre og Helleland hadde grepet inn selv. Bekkevold pekte på de frivillige og KrF sin satsning på dem og på korvirksomhet. Solhjell mente av Venstresiden hadde klare ambisjoner og en tydeligere politikk, mens Høyresiden sto for en armlengdes avstand og mer markedsstyring.

Film & Kino stiller spørsmål

Som vanlig i slike debatter ble det lite tid til spørsmål fra salen. Det var imidlertid fire som slapp til og undertegnede fra Film & Kino var en av dem, med følgende spørsmål:

– Det er blitt sagt at all kultur er lokal. Solhjell har tidligere nevnt bibliotek og kulturskole som den kulturelle grunnmuren i Norge. Kinoene hører også til her. Vi har 194 kinoer fra Nordkapp i Nord til Mandal i sør, fra Florø i vest til Kongsvinger og Kirkenes i øst. Alle har hatt gode kulturopplevelser på kinoene. Under forliket etter filmmeldingen i kulturkomiteen ble det pekt på viktigheten av en desentralisert kinostruktur. Hva ønsker partiene å gjøre for å opprette holde denne?

Til slutt var det bare fem minutter for alle politikerne til å svare på disse fire innleggene/spørsmålene fra salen og dessverre det ble litt knapt. Kun av de hadde svar til kinoene: Eli Arnstad fra Senterpartiet pekte på at det er en kinoverden utenfor de store byene, og at de små og mellomstore kinoene må ivaretas.

 

Annonse
Skroll til toppen