Annonse

Rapport fra digitalt seminar i Haugesund

På søndag 22. august arrangerte Film & Kino i samarbeid med BI seminaret Det smale mangfoldet, som leverte de midlertidig resultatene av digitaliseringen. Resultatene ble presentert av førsteamanuensis Terje Gaustad og forsker Øyvind Torp fra BI, som har sett på tall fra 2008-2013. Aller først holdt Film & Kinos direktør Guttorm Petterson en kort innledning.

 

Motstridende effekter: et smalt mangfold

Forskerne presenterte først to forskjellige teorier om effekter som var populære i årene rundt digitaliseringen. Den første var teorien om Long tail-effekter. Her ble det hevdet at digitaliseringen fjernet flaskehalser, åpnet markeder for nisjeprodukter og gjorde det enklere å tilpasse tilbudet til etterspørselen, samt forenkle prosessen med å finne frem til det man liker. Altså økt mangfold.

Dernest presenterte de den motstridende Blockbuster-effekten. Denne fører til økt konkurranse om vår oppmerksomhet og gir et overveldende og forvirrende tilbud. Dette fører til at markedsføringen av populære titler blir mer lønnsom og gjør at vi velger det mest populære uansett alternativer.

Undersøkelsene viser sterk vekst i antall filmer. Antall titler økte med 78% fra 2008 til 2013. Sterkest vekst var det på utenlandske titler, men man ser også en vekst på antall norske titler. Veksten bestod av filmer utenfor ordinær distribusjon. Resultatet hevdet forskerne var Det smale mangfoldet: Både større mangfold i forhold til antall filmer som vises, og Blockbuster-effekt med større konsentrasjon rundt de populære filmene.

Det er også store endringer i kinovinduet da en langt større del av markedet tas ut tidlig både i forhold til publikum og oppsetninger.

 

Seminar.jpg

Bransjens egne erfaringer

Etter disse teoriene forsøkte man å «jorde» diskusjonen ved å høre fra to kinoer og en distributør. Øystein Simonsen fra Tysvær, Lars Fuglevik fra SF og Morten Christophersen fra Nordisk Film Distribusjon fortalte om sine erfaringer med digitaliseringen. Større fleksibilitet, økt besøk og mer spesialisert innhold kan være stikkord fra kinoene. Christophersen pekte blant annet på større utfordringer med markedsføring grunnet større konkurranse. Også økte kostnader. Man må passe seg for å sette opp alle premierer, men også sørge for at film som har et publikum får gå lenge.

Etter spørsmål fra salen avrundet Film & Kinos Direktør Guttorm Petterson.

 

Annonse
Skroll til toppen