Annonse

Nøkkeltrender i det europeiske kinomarkedet

Foto: Sigurd Moe Hetland

Først litt om besøkstall: Europa har 25% av verdens kinobesøk. Norge er høyt oppe på frekvens med 2,5 besøk per pers per år, bak Frankrike med 3,3

Man ser en stor vekst i Vest-Europa. Sør-Europa med Spania og Italia løfter seg litt igjen etter tøffe økonomiske år. Nedgang skyldes også mindre suksess med landets egne produksjoner.

IMG_9803.JPG

UNIC jobber tett med landenes egne kinoorganisasjoner og deler utfordringer:

  • For ”de unge” fra 15-35 er kino fortsatt veldig viktig, men de er vanskeligere å nå, og vi må markedsføre bedre mot dem.
  • Kvinner i lederroller: Bransjen er sølvgrå, med mange godt voksne gråhårete menn i de viktigste lederrollene. Bransjen må reflektere publikummet – dette er et viktig tema som UNIC jobber med, blant annet gjennom en mentorordning for kvinner.
  • Finansiere nye investeringer etter at VPF falt bort. Dette er tema UNIC jobber med.
  • Småby- og bygdeungdom fortsetter å gå på kino i storbyen. Derfor er det så viktig at vanene etableres tidlig og at det er gode kinoer med godt tilbud også på mindre steder.
  • Kinoens eksklusivitet: Filmene er laget for det store formatet. Filmskaperne skapte ikke filmen for at den skal ses på en iPhone.
  • En modell som øker home entertainment uten å kannibalisere kino, og kanskje også øke kinoinntektene.
  • Må unngå en ”one size fits all”,  geografiske ulikheter må det tas hensyn til.
  • Piratvirksomhet: For 10 år siden var UK og Spania ”hot spots” for piratkopiering, nå er det Russland og Ukraina, trusselen er flyttet østover. Her samarbeides det med andre bransjer, som TV og sport, som har samme utfordringer med piracy.

«Vi kommer aldri til å kunne stoppe filmtyveri, men vi må gjøre det så vanskelig som mulig.»

Se også: Phil Clapp om diversitet, innovasjon og kjønnsbalanse

IMG_9810.JPG 

De siste 12-18 mnd har UNIC jobbet med andre kontinenter, for å etablere en felles grunn og felles forståelse av utfordringer og muligheter bransjen står ovenfor. Global Cinema Federation ble annonsert på CineEurope i 2017, en organisasjone som skal representere den globale kinobransjens interesser.

IMG_9805.JPG 

Her jobbes det for å skape en felles stemme, og når for eksempel USA snakker om domestic, må UNIC få dem til å forstå at det dreier seg om kun 25 % av global market. Asia og Afrika står for halvparten, mens Europa som nevnt også stor for 25 %.

Helt til slutt, på spørsmål fra Jørgen Stensland, svarer Phil Clapp at han de siste 4-5 årene opplever at ledende byråkrater og politikere ikke lenger ser på kino som noe gammeldags, som ”old media”, men en fremoverlent og innovativ bransje som hele tiden jobber for å tilpasse seg dagens marked. De har fått en bedre forståelse av bransjen og utfordringene den står ovenfor. UNIC opplever å bli konsultert og har en viktig stemme.

Se også:

  •  

 

Annonse
Skroll til toppen