Annonse
Filmbransjen på barrikadene

Filmbransjen på barrikadene

Fredag 1. desember hadde store deler av filmbransjen samlet seg til en markering med appeller utenfor Stortinget i anledning at statsbudsjettet ble vedtatt av de såkalte samarbeidspartiene med en reduksjon på 16 millioner til Filmfondet, som administreres av Norsk Filminstitutt (NFI). 20 millioner faktisk, hvis vi tar med 4 millioner mindre til Kreativt Europa. Dette strider mot tidligere lovnader og signaler og skal visstnok være et «arbeidsuhell» som Venstre og KrF ikke var klar over, og har lovt å rette opp. Men når da? Revidert statsbudsjett i juni kan se ut som først mulighet, men det er lenge til.

Hva reduksjonen betyr for Film & Kino er vanskelig å si. Svar på søknaden om støtte for 2018 til definerte prosjekter og tiltak har ikke kommet ennå. Vi har heller ikke tidligere fått det vi har søkt om. Skal støtten ytterligere reduseres vil dette kunne få betydelig negative konsekvenser for filmformidlingen på kino, som allerede får betydelig mindre tilbake enn det kinoene innbetaler i avgifter til staten. For Bygdekinoen ble det et kutt på en million i forhold til hva vi hadde bedt om. Forventer staten og Kulturdepartementet som har bedt Film & Kino fortsette å administrere Bygdekinoen at vi skal gjøre det gratis, eller til og med subsidiere driften fra et budsjett som allerede går i underskudd?

Det er all grunn til å demonstrere. Noe Film & Kino gjorde sammen med anslagsvis 300 andre fra ulike deler av filmbransjen, med appeller fra flere politiske partier, bortsett fra regjeringspartiene, og bransjeforeninger.

Annonse
Skroll til toppen