Annonse

Håvard Erga om sin nye hverdag i kinobransjen

Foto: Sigurd Moe Hetland

Om en knapp måned får SF Kino Stavanger/Sandnes en ny kinodirektør. Håvard Erga tiltrer i rollen etter at Frode Nilsen går av med pensjon 31. mars 2018. Erga er kjent for mange som den tidligere Warner-direktøren. Han jobbet Warner i hele 23 år. Nå er han klar for nye utfordinger og ser frem til en hektisk hverdag i kinobransjen.

Daglig kinodrift med ledelse over mange unge deltidsarbeidere blir veldig ulikt hverdagen du har hatt tidligere i Warner. Hvilke utfordringer ser du for deg at du må mestre i den nye kinohverdagen?

Ingen store utfordringer, Frode Nilsen har bygget opp en svært veldrevet organisasjon med gode rutiner hvor alle kjenner sin plass i systemet. Det er mange likheter med organiseringen vi hadde i WB, få personer som må gjøre og kunne mye forskjellig og inntrykket så langt er at dette har de fått til på en svært god måte

Er det noen konkrete tiltak på kinoene du vil gjennomføre når du trer inn i rollen som direktør?

Jeg har ikke formelt tiltrådt ennå så min jobb i første omgang blir å følge opp det tiltak Frode har satt i gang samt planene som styret har vedtatt.

Stavanger_Sal5_1_1000x500.jpgSal 5 i Sølvberget. Foto: SF Kino Stavanger.

I tillegg til godt kinobesøk, har kioskdrift blitt et stadig viktigere fokusområde for kinoene. Hvilke tanker har du gjort deg om dette?

Som med alt annet i forretningsverden så gjelder å være bedre enn konkurrentene og tilby det kundene vil ha. Kiosk er svært viktig for driften og dette er noe det jobbes med kontinuerlig. Det gjelder hele tiden å hente inspirasjon til nye ideer og bruke «best practice» på en måte som tilpasses lokalt. Vi vil ha tett samarbeid med de andre kinoene i kjeden og hente inspirasjon derfra samt følge trendene i markedet tett.

Du trer nå inn i rollen som kinodirektør for kinoer i verdens største kinoselskap, AMC. Hva tenker du om å lede kinodriften med et slikt konsern i ryggen?

Eiersitsen er noe annerledes her enn i de fleste kinoer i Norge og det blir spennende, jeg har jobbet i ledelsen i et Amerikansk selskap i 23 år og kjenner godt til hvordan de tenker, samtidig har jeg 20 års erfaring fra lokal politikk i Rogaland som kan være nyttig med tanke på eiersitsen (51 % kommunalt eid og 49% eid av SF Kino) At det står store og tunge eiere bak gjør jo dette til en meget spennende jobb

Hva gleder du deg mest til med den nye jobben?

Gleder meg til å komme inn i en så veldrevet organisasjon som det Frode har bygget opp, dette gjør at jeg kan fokusere på å se fremover på forbedringer og forandringer over tid, trender og utfordringer forandrer seg raskt i vår bransje. Jeg er jo svært glad i film og det skal bli flott å igjen bli en del av det miljøet som har vært en stor del av mitt liv tidligere.

Håvard Erga tiltrer i stillingen som direktør for SF Kino Stavanger/Sandnes 1. april 2018.

Annonse
Skroll til toppen