Annonse

Aldri før har så mange vært på kino

Aldri tidligere har andelen vært så høy, og ekstra gledelig er det at det er økning i så og si alle grupper. Kvinnene øker mest. I 2017 var 78 prosent av kvinnene på kino, opp fra 72 prosent året før. For mennene er 2017-tallet 73 prosent, også opp fra 72. Andelen for kvinner har lenge vært litt høyere enn for menn, men forskjellen har aldri vært så stor.

I de ulike aldersgruppene øker også andelen kinogjengere, med unntak av de eldste. Blant 16-24 åringene går andelen opp fra 90 til 93 prosent. For de eldste, de over 67 år, står andelen stille på 40 prosent. Men over tid er det blant de godt voksne det har vært størst vekst. Fra 2000 er andelen doblet.

SSB måler andelen som har vært på kino, og hvor ofte de har vært der (frekvens). Her viser også tallene oppgang. I snitt var alle mellom 9 og 79 på kino 3 ganger i fjor, opp fra 2,8 i 2016. Tendensen er den samme som for andel; antall besøk øker for alle unntatt de eldste. For 16-24 åringene, som mange er bekymret for når det gjelder kinobruken, økte besøket fra 4,3 i snitt 2016 til 5,0 i 2017.

Målt i antall besøk er ikke forsjellen så stor mellom kvinner og menn, men også her leder kvinnene. 2017-tallene viser at kvinnene i snitt besøkte kinoen 3,1 ganger, mens mennene var der 3,0 ganger.

Med andre ord hyggelig kinotall fra SSB denne gangen. Det som er litt bekymringsfullt er at tallene fra SSB de siste årene ikke har stemt like bra med de faktiske besøkstallene som de gjorde før. Vi mener fortsatt disse målingene er det beste vi har for å se langsiktige trender, men en skal være litt forsiktig med å legge for mye i små endringer fra år til år.

Vi kommer tilbake med en grundigere gjennomgang av tallene med det første.

Annonse
Skroll til toppen