Annonse

Vil LED ta over for projeksjon?

Moderator: David Monk. Panelister: Stephen Choi, Samsung. Mark Clowes, Sony og Jan Petersen fra Nordisk Film Biografer.

Siden LED screens første gang ble observert på Cinemacon 2017, har de vært gjenstand for diskusjon. Her skulle man prøve å diskutere LED screenene med David Monk fra European Digital Cinema Forum som moderator. Her hadde både Sony og Samsung sine skjermer. De gir bedre bilder på forskjellig vis. For eksempel ved bedre lysstyrke, kontrast, farger og mulighet for å vise høy «frame rate».

Sony er med på dette. De begynte med store LED skjermer for bedriftsmarkedet. Deres prototype ligger til godkjenning hos DCI. Sikkerhet er en av sakene som må diskuteres nøyere. Samsung har fått spennende reaksjoner fra kinoer over alt. De har to skjermer de tilbyr, en på fem meters bredde og en på 10 meters bredde. De har 16 skjermer installert over hele verden og det kommer to nye neste uke. En i Frankfurt og en i Wien.

LED.jpg 

Et problem med LED er, som kjent, lyden: det er ikke som et lerret som kan perforeres. Videre må man lage ny master om man skal ha med høyere Brightness og highdef innhold. Monk mente et krav om stadig høyere realisme bar utviklingen ved disse. Dolby vision har blitt omfavnet av den kreative bransjen så det kan være muligheter her også.

Jan Petersen mente prisen måtte betraktelig ned. Per i dag er det 3-4 ganger høyere enn en RGB-laser. Et annet spørsmål er om folk vil se tv på kino. En tilskuer fra VUE  pekte på at vi ikke må skade virksomheten vår. Vi har hatt projeksjon i over 100 år. Vet vi noe om dette vil fungere for publikum?.

Annonse
Skroll til toppen