Annonse

Event har kommet for og bli, og det øker

Markedsandelen er nå ca. 2% i Europa og tilbudet av innhold øker. Innledningsvis ble vi presentert for hva som skjer i Storbritannia og Irland, der live overføring fra teater øker betydelig, samtidig som konserter og opera og musikaler har jevnt godt besøk. Unge målgrupper viser økende interesse, særlig for konserter i riktige omgivelser (f.eks. Dave Gilmour – Live at Pompei) og sportsbegivenheter. Særlig fotball, som er spesielt aktuelt med kommende VM fra Russland.

Tydelighet i sjanger og gjerne begivenheter beregnet på hele familien er viktig. Miguel Rivera fra Cinépolis fremhevet at de har egne team for eventkino, særlig i hovedlandet Mexico, men også i andre territorier og kunne vise til positive resultater. Dette er en nisje man kan få mye ut av hvis det legges nok vekt på. Fra Cineplex i England ble det hevdet at det er en fordel å ha egne eventsaler, som kan være den minst besøkte salen i et kinosenter, som kan fylles med arthousefilmer og klassikere hvis det ikke til enhver tid er eventer nok.

Gabriel Swartland fra Movio kunne vise mye statistikk (fra USA) som viser at kvinner er den største målgruppen, særlig for musikaler (73%), der gjennomsnittsalderen er 54 år. Høyest gjennomsnittsalder er det i gruppen «Fine Arts» med hele 64 år (fordelingen 57/43% i favør kvinner), mens konserter har en gjennomsnittsalder på 47 år og en jevnere kjønnsfordeling (55/45%). Jevnt over en ganske moden aldersgruppe i USA, mens det er noe annerledes i andre deler av verden.

Annonse
Skroll til toppen