Annonse

Krever at særavgift stoppes

Kinoene har tatt en enorm belastning i forhold til Covid-19. Nå krever Jørgen Stensland i Film & Kino at vi blir kvitt særavgiften midlertidig.

Stensland er svært bekymret for kinoen som kulturinstitusjon og som mediekanal. Han mener at kino er den mediekanalen som har fått hardest medfart av samtlige mediekanaler under koronakrisen.

– I mai hadde vi rundt 10 prosent av besøket som vi hadde i mai 2019. Og i april i år var besøket rundt 5 prosent av besøkstallet tilsvarende måned i fjor. Nå er det krise i kino-Norge, sier Jørgen Stensland.

Stensland er redd for at kinoer vil forsvinne. Da kinoene følger alle smittevernregler er den faktiske setekapasiteten i norske kinoer i dag på rundt 10  000 seter – og ikke 82  000 seter, selv om setene er der.

Kan gå konkurs

– Dette er en særdeles vanskelig situasjon for norske kinoer, enten de er privateide eller kommunale. Norske kinoer kan gå konkurs. Flere slike måneder er katastrofe for bransjen som helhet – som også møter stadig sterkere konkurranse fra andre som tilbyr film, sier Stensland.

Avgiften var av frivillig karakter fra 1970 til 1987. Etter det har avgiften på 2,5 prosent av billettomsetningen på kino, som i praksis betyr rundt 30 MNOK årlig, vært en offentlig avgift.

Fra 12. mars og i to måneder var kino-Norge nesten 100 prosent lukket. Kun enkelte «Drive in» forestillinger og noen varianter med familievisninger ble gjennomført. Kinoene går fortsatt med begrenset kapasitet – og taper store penger.

-Først må vi bli kvitt særavgiften for kriseåret 2020. På sikt er det viktig at vi får til en likebehandling mellom de som formidler film. I dag har vi i kinobransjen en særavgift, mens strømmetjenestene slipper unna. Slikt kan det ikke være, sier Stensland.

Annonse
Skroll til toppen