Annonse

Alle kinoer inkluderes i den nye stimuleringsordningen

Dette er en viktig seier for de kommunale kinoene. At de nå får søkte om midler fra stimuleringsordningen, kan igjen kan føre til høyere aktivitet på kinoene, og dermed også komme leverandører og lokalt næringsliv til gode.

Fra 1. oktober 2020 foreslår regjeringen å etablere en ny ordning som skal stimulere til aktivitet i hele den kulturelle næringskjeden. Målet med den nye ordningen er å skape aktivitet med sikte på å oppfylle kulturpolitiske mål og stimulere til at de ordinære mekanismene og transaksjonene mellom aktører i næringskjeden kommer i gang igjen.  

Alle de 204 kinoene i Norge, der alle er medlemmer hos Film & Kino, kan søke på stimuleringsordningen. Men aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, aktører som har mottatt midler fra en av Kulturdepartementets andre kompensasjonsordninger til det aktuelle arrangementet, og aktører som mottar mer enn 60% av sine inntekter fra det offentlige, vil ikke kunne motta tilskudd fra ordningen. Kommunale kinoer (også uten eget org.nr) får søke støtte, selv om de er organisert som kommunale enheter.

Ordningen skal raskt kunne nedskaleres og avvikles, dersom smittesituasjonen endrer seg, og gjeldende smittevernrestriksjoner oppheves.

Annonse
Skroll til toppen