Annonse

Ny coronastudie fastslår at du trygt kan gå på kino

Du kan trygt gå på kino i disse Covid-19-dager. – Det er konklusjonen i en ny tysk studie som har analysert spredningen av såkalte aerosoler (luftbårne partikler) i en kinosal – og sammenlignet den med et kontorlandskap. Tallene er oppsiktsvekkende i den forstand at de viser at spredningen av aerosoler i en kinosal bare er 0,3% sammenlignet med det du blir utsatt for på et kontor.

De viktigste faktorene
En av de viktigste årsakene til dette er at du vanligvis ikke snakker med andre på kino, noe som reduserer spredningen. I motsetning til på et kontor, hvor du sannsynligvis vil snakke i mye større grad. En annen faktor er at salene som oftest er utstyrt med et veldig godt ventilasjonssystem. Det brukes en såkalt fortrengningsventilasjon, hvor luften blåses inn fra gulvet og direkte inn i salen. Dette bidrar til å redusere aerosolene i betydelig grad.

Studien ble utført av Hermann-Rietschel Institute (HRI) ved Det tekniske universitetet i Berlin. Du kan lese mer om resultatene og selve studien her. (På tysk.) Det var Kino.dk som først omtalte denne saken.

Tilfellet i Bergen
Bergen var den første av de større byene som opplevde en ny oppblomstring av covid-19. Der ble det besluttet å senke øvre grense for hvor mange som kunne være i samme kinosal fra 200 til 50 inntil smittetallene igjen gikk ned.

I ettertid har smittevernlegen i Bergen sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert denne beslutningen og funnet at det ikke var grunnlag for å sette en slik begrensing fordi smittevernet på kino i Bergen er godt ivaretatt. Det samme gjelder alle andre kinoer i Norge som følger strenge smitteverntiltak og i tillegg har mulighet til smittesporing, slik offentlig kommunikasjon og utelivsbransjen ikke har.

Tilfellet i Oslo
Her har nylig helseministeren ønsket å instruere Oslo kommune og nærliggende kommuner om hvilke tiltak de mener må gjennomføres, hvis ikke disse tiltakene blir gjort nasjonale. Et av tiltakene var å redusere maksimum-tallet ved offentlige arrangementer fra 200 til 50.

Under en presskonferanse i går ettermiddag gikk byrådsleder Raymond Johansen i mot flere av tiltakene og anerkjente endelig politisk at saler med faste rader kan fortsette å benytte 200 seter. Når alle ser i samme retning mot et kinolerret er mulighetene for smittespredning svært liten.

Det praktiseres fortsatt etter en presisering fra FHI og helsemyndighetene den 18. juni at avstanden på en meter skal måles fra skulder til skulder, slik at bare hvert tredje sete kan benyttes. I motsetning til for eksempel i Danmark, der annethvert sete kan benyttes, med en maksimumskapasitet på inntil 500 per sal.

For ytterligere informasjon, kontakt Film & Kino ved: Adm. direktør Guttorm Petterson, tlf. 930 04 143 eller guttorm@kino.no

Annonse
Skroll til toppen