Annonse

Nå skal distributørene sette aldersgrense

Det er Medietilsynet som har tatt initiativ til endringen, skriver Barnevakten.

Stortinget vedtok 8. juni 2022 at distributørene får ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer, saken ble avgjort uten debatt.

Muligheten til å anke en aldersgrense til Barneombudet forsvinner også, for den ble svært lite brukt.

Vedtaket er ikke ute i lovverket ennå. Stortinget må vedta loven en gang til før den er gyldig, det skjer om få dager. 

Distributørene som selv setter anbefalte aldersgrenser på innslag som går på tv og internett, derfor kan de like gjerne også sette aldersgrenser på filmer som skal gå på kino.

Kinoene må fremdeles foreta alderskontroll, det må altså være en kinobetjent som stanser barn i døra hvis de er under aldersgrensen. Denne regelen skal ikke fjernes, den skal bare justeres. Det blir ikke endringer når det gjelder selve aldersgrensene og ledsagerregelen.

Ny tekst blir:

§ 11: «Visnings- og omsetningssted skal utforme rutiner for og gjennomføre alderskontroll ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram som er klassifisert etter § 6.» Her fjerner man kun en henvisning til paragraf 5 som sa at Medietilsynet setter aldersgrensene. Hele paragraf 5 slettes.

Ny tekst for § 12 blir: «Omsetningssted skal utforme rutiner for og gjennomføre alderskontroll ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram som er klassifisert etter § 6.»

Annonse
Skroll til toppen